Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Personal- og organisasjonsavdelingen

Ansattliste

Personal- og organisasjonsavdelingen server Fylkesrådmannen og andre enheter innenfor fagfeltene arbeidsgiverpolitikk, lønn, fravær, IT opplæring og publikumstjeneste ved Fylkeshuset.

Enheten har ansvaret for:

Gi faglige råd veiledning innenfor sitt fagområde

Tilrettelegge/koordinere og gjennomføre:

 • Strategisk arbeid innenfor ansvarsområdene
 • Lønnsforhandlinger
 • Drøftinger med tillitsvalgte på fylkesnivå
 • Utlysinger
 • HMS
 • Beredskap

Saksbehandle personalsaker på fylkesnivået

Opplæring innenfor fagfeltene

Håndtering av overtallighet

Systemrettet HMS-arbeid

Lønnsutbetaling

Refusjonssøknad til NAV vdr sykefravær, fødsel og adopsjon

IKT-programvare innenfor HR

 • Agresso
 • Kompetansekartlegging Dossier

Publikumstjenesten i sentraladministrasjonen

Opplæring IT innenfor basisprogramvarene

 • Basisprogram
 • Elark
 • Publiserinsgverktøy

Lage brukerveiledninger for programvarene

Statistikk innenfor HR

 • Eks. sykefravær til enhetene, HAMU/AMU og politisk utvalg
 • Personalstatistikk

 

Enheten tilbyr rådgivning innenfor:

Personal- , lov, avtale og tariffspørsmål

Kompetansekartlegging

Konflikter

Rekruttering

 • ved avtale kan Personal- og otganisasjonsavdelingen bistå i rekrutteringsprosessen som ledd i opplæring av enheten

Pensjonsspørsmål

Forsikring

HMS

 • Sykefraværsoppfølging/IA
 • Attføringsarbeid
 • Tilretteleggingstiltak
 •  AKAN

Lønn

 • Fastsetting av lønn
 • Lønnsansiennitet
 • Ferie
 • Variabel lønn, inkl reisegodtgjøring
 • EK-tjenester
 • E-slipp

Fravær ved sykdom, fødsel og adopsjon

Anita Hervik
Sist oppdatert: 02.07.2014 15:29:34