Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Fylkesrådmannens beredskapsgruppe

Ved en krise varsles første tilgjengelige person fra denne listen. Hvis personen ikke er tilstede varsles stedfortreder (I) og eventuelt videre nedover lista. Sist oppdatert 22. desember 2014.

Varslingsplan

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Pri

Navn:

Telefoner

(I)

(stedfortreder)

Kontor:

Privat:

Mobil:

1

Odd Inge Mjøen

73866262

 

48129570

2

Karen Espelund

73866274

 

90663135

3

Inger Christensen

73866273

 

97129464

4

Erlend Solem

91960275

 

91960275

5

Knut Aspås

73865625

 

95293071

6

Jørn Arne Flått

93458914

 

93458914

7

Kate Aasen

73866324

 

99041721

(1)

(Knut Aspås) 

73865625

 

95293071

(2)

(Gørill Holte)

73866498

 

95805863

(3)

(Anne Elisabeth Djupvik)

73866323

 

92496466

(4)

(Oddveig Kipperberg)

92455660

 

92455660

(5)

(Randi Bjørkli)

73866269

 

90513388

(6)

(Øyvind Vikan)

90146357

 

90146357

Stedfortreder (1) gjelder rolle 1, stedfortreder (2) gjelder rolle 2 osv.

 

 

Øyvind Vikan
Sist oppdatert: 22.12.2014 13:24:08