Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Innkjøp i fylkeskommunen

For å optimalisere ressursbruken skal STFKs innkjøp samordnes i størst mulig grad. Anskaffelser med årlige kjøp over kr 500.000 eks. mva pr. vareslag (ekskl. bygge- og anleggskontrakter), som er felles for flere av enhetene, skal foretas sentralt ved Jus- og innkjøpstjenesten.

Klikk her for å få mer informasjon om Jus- og innkjøpstjenestens arbeidsoppgaver.
Oversikt over inngåtte avtaler finner du på høyre side.. Mer informasjon om avtalene finns under valget "logg inn innkjøpsavtaler".

Sør-Trøndelag fylkeskommunes innkjøpsstrategi 2006-2010.


Tilsluttede kommuner
Flere av kommunene i Sør-Trøndelag samt noen folkehøgskoler er tilsluttet fylkeskommunens innkjøpsavtaler.


Innkjøpssamarbeid - Fylkeskommunene Nord og Trondheim kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune har i mange år arbeidet målrettet for et sterkere regionalt innkjøpssamarbeid. De 6 nordligste fylkeskommunene utgjør i dag dette samarbeidet, som kaller seg Fylkeskommunene Nord.
I tillegg til samarbeidet med Fylkeskommunene Nord har fylkeskommunen et samarbeid med Trondheim kommune.


Elektronisk handel
Sør-Trøndelag fylkeskommune tegnet sommeren 2002 abonnement med Markedsplassen ehandel.no, innkjøpsverktøy for offentlig sektor. Det er en forutsetning at ehandelsløsningen skal tas i bruk som et sentralt innkjøpsverktøy for rammeavtalekjøp i alle fylkeskommunale enheter

Nyheter

Se flere nyheter i denne kategorien