Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Foto administrativ ledelse

Fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag er sammen med 3 direktører øverste administrative ledelse for fylkeskommunen. Som øverste leder har fylkesrådmannen ansvar for å koordinere de administrative enheter i fylkeskommunen i tillegg til ansvar for saker som legges frem for fylkesutvalg og fylkesting. Fylkesrådmannen utnevnes av et folkevalgt fylkesting.

Etter at Odd Inge Mjøen ble ansatt som prosjektleder/fylkesrådmann for det nye Trøndelag fylkeskommune (fra 01.01.2018), så er det Knut Aspås som innehar stillingen som Fylkesrådmann.

Klikk på bildene for å laste ned høyoppløselig versjon.

 

Administrativ ledelse i Sør-Trøndelag fylkeskommune:

Prosjektleder/Fylkesrådmann nye Trøndelag fylkeskommune
Odd Inge Mjøen
Mobil: 481 29 570

Odd Inge Mjøen (Foto: Berre)

Opplæringsdirektør
Inger Christensen

Inger Christensen (Foto: Berre)

Fylkesrådmann Sør-Trøndelag fylkeskommune.  I tillegg ansvarlig for økonomi og interne støttetjenester
Knut Aspås

 

Fylkesdirektør for økonomi og interne støttetjenester Knut Aspås

Direktør for regional utvikling
Karen Espelund
Tlf: 73 86 62 74 Mobil: 906 63 135

 

 Karen Espelund (Foto: Berre)

Fylkesdirektør for samferdsel
Erlend Solem

 Fylkesdirektør for samferdsel Erlend Solem

  

Ansattliste


Sist oppdatert: 03.02.2012 14:03:19