Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Demokratisk styring

Sør-Trøndelag fylkeskommune er demokratisk styrt gjennom direktevalg til Fylkestinget. Fylkestinget vedtar budsjett og oppnevner f.eks. fylkesutvalg og fylkesordfører. På disse sidene finner du informasjon om de politiske organene i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Sakspapirer og protokoller fra de ulike politiske organene er samlet i Politiske møter .

Fylkestinget
Fylkeskommunen har et folkevalgt organ, Fylkestinget, som oppnevnes i lokalvalgene for fire år i gangen. Fylkeskommunen er politisk styrt gjennom Fylkestinget og de utvalg de oppnevner. I Fylkestinget sitter det 43 folkevalgte medlemmer.

Mer om Fylkestinget.

Fylkesordføreren
Fylkesordføreren er folkevalgt og leder det politiske arbeidet i fylkeskommunen. I Sør-Trøndelag heter fylkesordføreren Tore O. Sandvik og representerer Arbeiderpartiet.

Mer om Fylkesordføreren.

Fylkesutvalget
Fylkesutvalget er det nest øverste politiske organ i fylkeskommunen og består av et utvalg av Fylkestingets medlemmer, deriblant fylkesordføreren og fylkesvaraordføreren. Fylkesutvalget skal i henhold til kommuneloven som et minimum behandle forslag til økonomiplan og budsjett, men kan også tildeles myndighet i de fleste saker.

Mer om Fylkesutvalget.

Komiteene
Fylkestinget oppretter komitéer som saksforberedende organ. Komitéene kan ikke gis avgjørelsesmyndighet. Fylkestinget i Sør-Trøndelag har opprettet fire komitéer:

  • Komite for infrastruktur
  • Komite for kollektivtrafikk og regional utvikling 
  • Komite for opplæring og tannhelse 
  • Komite for kultur-, idrett- friluftsliv og folkehelse 

Mer om komiteene.

Ønsker du oversikt over hvilke styreverv de ulike politikerne har, kan du se på styrevervregisteret til KS

karli
Sist oppdatert: 29.10.2015 14:57:33