Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Styrer, råd og utvalg

Sør-Trøndelag fylkeskommune er demokratisk styrt gjennom direktevalg til Fylkestinget. Fylkestinget vedtar budsjett og oppnevner f.eks. fylkesutvalg og fylkesordfører.

For andre politiske organer enn Fylkesting, Fylkesutvalg og komiteene, se den fullstendige listen over alle utvalg: Oppnevninger til styrer, råd og utvalg 2015-2019. Pr. desember 2016.pdf

Sakspapirer og protokoller fra de ulike politiske organene er samlet i Politiske møter .

Ønsker du oversikt over hvilke styreverv de ulike politikerne har, kan du se på styrevervregisteret til KS

Andre politiske organer som har egne sider:

Rådgivende utvalg for samiske spørsmål

 

Øyvind Vikan
Sist oppdatert: 23.01.2017 14:38:53