Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Trøndelagsrådet

Trøndelagsrådet er et politisk samarbeidsorgan mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Steinkjer kommune.

Med utgangspunkt i felles planverk for Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, skal Trøndelagsrådet arbeide for Trøndelags interesser og fremme samarbeid mellom de interesserte parter.

Trøndelagsrådet består av 14 medlemmer, fem representanter fra hver av fylkestingene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, tre fra Trondheim kommune og en representant fra Steinkjer kommune. Fylkesmannen i begge fylkene, samt to representanter oppnevnt av Kommunenes Sentralforbund har møte- og talerett.

Arbeidsutvalget består av fylkesordfører i Sør-Trøndelag, fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag og ordførerne i Trondheim og Steinkjer.

Trøndelagsrådet møtes normalt tre ganger i året hvorav ett møte er fellesmøte med Trøndelags stortingsrepresentanter i samband med det årlige “Trøndelagsmøtet”. Arbeidsutvalget møtes normalt de månedene det ikke er plenumsmøte med unntak for juli og august. Protokoll fra møtene, både i Trøndelagsrådet og Arbeidsutvalget blir fortløpende lagt ut på Trøndelagsrådets nettside.

Trøndelagsrådet kan opptre på vegne av fylkeskommunene/Trondheim kommune/Steinkjer kommune, fatte vedtak og gi selvstendige uttalelser i viktige saker, innenfor rammen av vedtak og fullmakter i egen organisasjon.

Trøndelagsrådet er et konsensusorgan, ved at en av fylkeskommunene eller Trondheim kommune kan forhindre vedtak de er uenige i. Dersom det er flertall for en sak i begge fylkeskommuner og Trondheim kommune, skal den vedtas selv om enkeltrepresentanter/ partier har avvikende syn.

Fylkeskommunenes administrasjoner innehar sekretariatsansvaret for Trøndelagsrådet. Sekretariatet rulleres med intervall på to år og følger ledervervet. I 2014 og 2015 har Sør-Trøndelag fylkeskommune denne oppgaven. Fylkesordfører Tore O. Sandvik er leder for Trøndelagsrådet i denne perioden.

 

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse:
Sør-Trøndelag fylkeskommune,
Fylkeshuset,
Erling Skakkes gt. 14
7013 Trondheim

Post:
Sør-Trøndelag fylkeskommune,
Postboks 2350 Sluppen,
7004 Trondheim

Telefon: 73 86 60 00
Faks 73 86 60 01'

Pål Ranes – Sekretær Trøndelagsrådet
Seniorrådgiver
Sør-Trøndelag fylkeskommune

99529304 

Se mer på http://trondelagsradet.no/

Se også: http://trondelagsmotet.no/

 

karli
Sist oppdatert: 15.07.2016 13:01:01