Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Fisk- og viltforvaltning

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ansvar for forvaltning av høstbare, ikke-truede arter av vilt og innlandsfisk i fylket. På denne nettsiden vil du finne mer informasjon om vår forvaltnings, samt linker til gjeldende lovverk og nyhetssaker.

Prioriterte oppgaver i vårt forvaltningsarbeid er:

  • jakttider for elg, hjort, kanadagås, stripegås
  • veiledning i viltsaker
  • forvalte artene av innlandsfisk
  • integrering i helhetlig vannforvaltning
  • hjorteviltregisteret

Fiskeforvaltning 

For søknader om utsetting av fisk og fisketillatelse - se egen side her

Viltforvaltning

For mer informasjon om viltforvaltning - se egen side her

 

Kontaktperson for fisk- og viltsaker:

Tomas Lillehagen, rådgiver
Avdeling for areal og miljø
Tlf. +47 - 48 99 76 59

Nyheter

Se flere nyheter i denne kategorien