Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Folkehelse

Nye utviklingstrekk i samfunnet gir nye helseutfordringer. Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko og styrke det som bidrar til bedre helse. I en folkehelsesammenheng er det svært viktig at tilrettelegging og tiltak retter seg inn mot de samfunnsforhold og faktorer i miljøet rundt oss som påvirker levesett og helse. Forebyggende arbeid er ikke bare en oppgave for helsesektoren. Med St.meld nr 16. Resept for et sunnere Norge, ble fylkeskommuner i landet utfordret til å ta en rolle som regional utvikler og pådriver i folkehelsearbeidet. Sør-Trøndelag ble i  2005 et fyrtårnfylke i dette arbeidet.

Innsatsområder

  • Økt fysisk aktivitet
  • Sunnere kosthold
  • Redusert tobakks bruk
  • Rus og psykisk helse
  • Bolyst- fremme gode, trivelige og vel tilrettelagte lokalsamfunn

Kontaktpersoner i fylkeskommunen:
Folkehelsearbeid: John Tore Vik, tlf 73866411, e-post:  

Kontaktperson fylkesmannen:
Jorunn Lervik, tlf 73199309, e-post: 

Fysak i Sør-Trøndelag

Nyheter

Se flere nyheter i denne kategorien