Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Universell utforming

 

FRILUFTSLIV FOR ALLE

Her finner du en oversikt over 65 friluftsområder i Sør-Trøndelag med god tilrettelegging. Søk i kartet og finn et område du har lyst til å besøke. Her finner du beskrivelser, registreringsskjema og bilder. Du kan også laste ned et dokument der alle områdene er omtalt.

 

 

1. Friluftsområder med god tilrettelegging, søk i kart

 

2. Friluftsområder med god tilrettelegging, last ned pdf-fil 

 

3. Friluftsområder med god tilrettelegging, last ned word-fil

 

 

 

 

UNIVERSELL UTFORMING (se også meny til høyre)

Universell utforming ved kulturminner og uteområder i Rissa, Åfjord, Ørland og Bjugn

Tilgjengelige friluftsområder i Trøndelag

Kartlegging av tilgjengelighet for alle, veileder

Byer, hus og parker for alle

Ingen hindring, tilgjengelighet og kulturminner

 

 

STATLIGE SIKREDE FRILUFTSOMRÅDER

Statlig sikrede friluftsområder er områder som er varig sikret for allment friluftsliv ved erverv eller servituttavtale, med statlig medvirkning. I Naturbasen er det registrert 66 områder som er statlig sikret, i 22 av 25 kommuner i fylket.

Allemannsretten gir oss rett til å ferdes fritt i utmark, men den kan ikke hindre at nedbygging eller andre arealendringer gjør områder uegnet til friluftsliv. Kommunene ivaretar områder for friluftsliv i sin arealplanlegging. De søker i enkelte tilfeller staten om tilskudd for å sikre areal som friluftslivsområde for allmennheten.

Områder som prioriteres

•Områder som kommer store befolkningsgrupper til gode; nærområder og turveier i byer

•Områder hvor allmennheten ikke har ferdsels- og/eller oppholdsrett gjennom allemannsretten og friluftsloven - for eksempel fordi arealene defineres som innmark.

•Områder som vil bli intensivt brukt, og som behøver tilrettelegging for å kunne brukes til friluftslivsformål.

•Områder som er behandlet og prioritert i regional og/eller kommunal planprosess etter plan- og bygningslovens bestemmelser.

•Områder hvor det er sannsynliggjort rask gjennomføring av sikringsprosessen

 

Se Direktoratet for naturforvaltning

oddbr
Sist oppdatert: 07.03.2013 11:20:20