Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Idrettspolitisk manifest

Trøndelagsrådet har i 2006 og 2007 vedtatt idrettspolitisk manifest for Trøndelag. Målet er at felles innsats skal gi et sunnere og sprekere Trøndelag. Trøndersk idrett skal gjennom sin visjon "flest i bredden - best i toppen" fortsatt være en av verdens beste vinteridrettsregioner.

Det er et uttalt mål å stimulere til idrett og aktivitet for hele befolkningen ved å legge til rette for folkehelse og «flest i bredden», og sørge for at trønderske talenter får mulighet til å utvikle seg innen sin idrett. Skal man lykkes med dette er det viktig å ha gode og utviklende idrettsmiljøer, gode utdanningstilbud og tidsmessige anlegg for både breddeidrett og internasjonale arrangement.

 

For å bygge opp under visjonen for trønderidretten "Flest i bredden – best i toppen", er det viktig å enes om felles mål og strategier. Høyere kompetanse, bedre samhandling, mer og mer allsidig aktivitet med fokus på barn og unge, er sentrale strategier for et sunnere og sprekere Trøndelag.

 

Arbeidet med Idrettspolitisk manifest ble initiert våren 2006 av Trøndelagsrådet med en idrettspolitisk konferanse på Stjørdal med 90 deltakere. Forslaget til manifest med de fem satsingsområdene ble sendt på høring til det offentlige og idretten. For å styrke dialogen ytterligere ble det arrangert åtte regionale dialogmøter i medio mars med totalt 130 deltakere.

 

Innspill fra konferansen, høringene, dialogmøtene og den politiske behandlingen danner grunnlag for utvalget av tiltak for perioden 2007-2010. Innspillene er bearbeidet og prioritert i prosjektgruppa med representanter fra Nord-Trøndelag skikrets, Trøndelag fotballkrets, Nord-Trøndelag idrettskrets, Sør-Trøndelag idrettskrets, Steinkjer kommune, Trondheim kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Idrettspolitisk konferanse 18-19. mai 2006

Idrettspolitisk manifest for Trøndelag

20 tiltak for et sunnere og sprekere Trøndelag Excel regneark

20 tiltak for et sunnere og sprekere Trøndelag Open Office regneark

Tiltaksplan, status januar 2008 Excel regneark

Tiltaksplan, status januar 2008 Open Office regneark

Idrettspolitisk konferanse 13.-14.november 2008

Tiltaksplan, status september 2009 Excel regneark

Tiltaksplan, status september 2009 Open Office regneark

Nyheter

 • Arbeidet med Idrettspolitisk manifest for Trøndelag i perioden 2007-2010 har gjort politikere og idrettsorganisasjoner bedre kjent med hverandre, styrket samarbeidet og satt idrett på dagsorden i fylkeskommunene.

  Les mer   09.06.2011
 • Allidrett for barn og ungeArbeidet med idrettspolitisk manifest går nå inn i sitt fjerde år og foreløpig siste år. De to fylkeskommunene, to idrettskretsene og Trondheim kommune konkluderer med at manifestet har satt idrettspolitikk på dagsorden, -manifestet har vært en drivkraft og de ulike tiltakene har gitt positive resultater.

  Fortsatt må samhandling, forpliktelse og eierskap styrkes. Innsatsen i 2010 samles derfor om færre større satsinger.

  Les mer   14.12.2009
 • Prosjektgruppa for Idrettspolitisk manifest har nå lagt fram 20 tiltak for et sunnere og sprekere Trøndelag. Felles anleggsplan for Trøndelag, egen ressurs for innflagging av store arrangement, idrettsledelse i den videregående skolen, årshjul for idrettsråd, "folk i form til O-VM" er fem av tiltakene som foreslås.

  Les mer   15.05.2007
 • Viktige forutsetninger for et sunnere og sprekere Trøndelag er allsidige aktivitetstilbud, styrking av frivillighetsapparatet, tilgang til gode idretts- og friluftsanlegg samt gode og utviklende idretts- og utdanningstilbud.

  Alle med ansvar og engasjement for Trøndersk idrett er velkommen til debatt.

  Les mer   08.02.2007
 • Les mer   15.10.2006
Se flere nyheter i denne kategorien