Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Stipend

Kulturstipend
Ordningen med kulturstipend er endret. Midlene er omdisponert til gjestekunstneratelier i distriktet.

Idrettsstipend for ungdom
Sør-Trøndelag fylkeskommune deler ut en nærmere fastsatt sum til stipend til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten i alderen 15-22 år. Søkerne må være bosatt i Sør-Trøndelag eller som på en annen måte er knyttet til fylket.

Idrettsstipendet skal bidra til å gi yngre idrettsutøvere og tillitsvalgte innen idretten, inspirasjon og muligheter til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett.

Stipendet kan brukes til trenerhjelp, deltagelse på trening/treningssamlinger/konkurranser samt personlig utstyr til trening og konkurranser.

Størrelse på stipendet det kan søkes om: Fra kr 10 000 til kr 25.000.
Stipend vil ikke bli tildelt ved studievirksomhet der Statens Lånekasse benyttes.

Søknadene blir behandlet etter retningslinjer vedtatt av Fylkestinget 22.04.08. Under finner du retningslinjer, samtykkeerklæring (i word og pdf) og lenke til digitalt søknadsskjema.

Søknadsfrist 1. september via digitalt søknadsskjema.

 

Kontaktperson: 

Øyvind Vikan
Sist oppdatert: 02.07.2015 13:03:48