Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom. Statlig forsøksordning.

Kulturdepartementet følger opp kirkeforliket ved å legge til rette for at det etableres flere livssynsnøytrale seremonirom i kommunene. Det er viktig at alle har tilgang til lokaler som kan gi en verdig ramme, og som oppleves riktig, rundt gravferd og andre seremonier.

Det er nå igangsatt et arbeid i fem fylkeskommuner med å opprette nye livssynsnøytrale seremonirom. De fylkeskommunene som mottar tilskudd, skal viderefordele midlene etter søknad og i henhold til retningslinjer utarbeidet av departementet.

Tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom

Sør-Trøndelag fylkeskommune er valgt ut som pilot i en statlig prøveordning for tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom. Kulturdepartementet har utformet overordnede retningslinjer for ordningen og tildelt Sør-Trøndelag et tilskudd på omlag 1,5 millioner kroner for 2013. Disse midlene lyses nå ut. Sør-Trøndelag fylkesting vedtok 24.april 2013 retningslinjer for Sør-Trøndelag.

Formålet med midlene er å opprette nye, livssynsnøytrale seremonirom som skal være tilgjengelig for gravferd og ved ekteskapsinngåelse.

Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging, modernisering og utsmykning. Det kan legges opp til at rommet kan brukes til andre formål når det ikke er seremonier.

Kommuner, kirkelige fellesråd og frivillige organisasjoner, herunder tros- og livssynssamfunn kan søke.

Kulturdepartementet lanserte i fjor nettsiden http://www.livssynsapenseremoni.no/. Der kan man finne nærmere informasjon om rammene for en livssynsåpen seremoni ved gravferd. Det ligger imidlertid ikke ute mer informasjon om tilskuddsordningen, da den foreløpig kun er en prøveordning i fem fylker.

Søker fremmer søknad i samarbeid med kommunen der seremonirommet er planlagt. Kommuner kan også sende søknad om tilskudd. Kommunens frist for å oversende søknaden til fylkeskommunen er 25.november, 2013. Det teller positivt om seremonirommet kan realiseres raskt.

Se vedlagte retningslinjer og søknadsskjema:

Søknadsskjema word format: SØKNADSKJEMATilskudd til livssynsnøytrale seremonirom Stalig forsøksordning 1312627_5_0.docx

Søknadsskjema Open office format: SØKNADSKJEMATilskudd til livssynsnøytrale seremonirom Stalig forsøksordning 1312627_5_0.odt

Søknadsskjema PDF format: SØKNADSKJEMATilskudd til livssynsnøytrale seremonirom Stalig forsøksordning 1312627_5_0.pdf

Retningslinjer word format: Vedlegg RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL LIVSSYNSNØYTRALE SEREMONIROM I SØR-TRØNDELAG.docx

Retningslinjer PDF format: Vedlegg RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL LIVSSYNSNØYTRALE SEREMONIROM I SØR-TRØNDELAG.pdf

 

 

Kontaktperson:

Knut Wik,
Seniorrådgiver
Regional utvikling, Kulturutvikling
Postboks 2350, Sluppen
7004 Trondheim
knut.wik@stfk.no
73 86 60 11 / 915 10 755

 

 

karli
Sist oppdatert: 18.10.2013 10:59:52