Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Ungdommens fylkesutvalg (UFU)

Ungdommens Fylkesutvalg (UFU) består av 9 ungdommer fra Sør-Trøndelag fylke. Ungdommene har blitt valgt av delegatene på det årlige Ungdommens Fylkesting som arrangeres på høsten. UFU har møter i Trondheim ca 10 ganger i året.

UFU skal arbeide for å ivareta ungdoms interesser i fylkespolitikken og sørge for at ungdom blir hørt. UFUs arbeid skal dessuten ha fokus mot å øke politisk engasjement blant ungdom.

UFU skal holde seg oppdatert på saker som er aktuelle i fylket, og skal legge fram saker som er tatt opp i Ungdommens Fylkesting (UFT) for det ordinære Fylkestinget. UFU kan gis talerett i saker som angår ungdom.

Ungdommens Fylkesting arrangeres en gang i året hvor to ungdommer fra hvert ungdomsråd inviteres til å delta. Representanter fra fylkesdekkende ungdomsorganisasjoner inviteres også.

For mer info se www.ufu.no

 

tormu
Sist oppdatert: 15.04.2011 09:17:29