Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Hvor finnes kulturminnene?

Det er ikke tilfeldig hvor og hvordan kulturminnene ligger fordelt i terrenget. For å finne dem må arkeologene "lese" landskapet med tanke for hvordan det kan ha sett ut den gangen kulturminnene ble anlagt. Ettersom det kan ha skjedd store endringer, både naturlige og menneskeskapte, er ikke dette alltid like lett. Det finnes likevel endel holdepunkter.

Vi kan sette et veldig grovt skille mellom kulturminner som er synlige på markoverflaten, og de som er skjult under bakkenivå, videre går det også topografiske skiller, slik at en kan forvente å finne spesielle typer kulturminner i de ulike landskapstypene. I menyen til høyre er det mer om enkelte landskapstyper og kulturminnekategorier som finnes i fylket vårt.

rutni
Sist oppdatert: 07.03.2016 09:45:53