Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Kontaktinfo


Nyere tids kulturminner
Dette er kulturminner fra tiden etter 1537.

Kontaktinfo for nyere tids kulturminner:

Antikvar Trond Eide,   950 01 250. Arbeidsområde: Vern og bevaring av nyere tids kulturminner, kulturmiljø¸ og -landskap. Saksbehandler for bygge- og tiltakssaker i verne- og bevaringsområder, fredet bebyggelse, saksbehandler for arealplansaker i hele fylket. Råd angående søknad om midler fra Riksantikvaren og Norsk Kulturminnefond.

Antikvar Hauke Haupts, , 72 81 44 68. Arbeidsområde: Vern og bevaring av nyere tids kulturminner, kulturmiljø¸ og -landskap. Saksbehandler for bygge- og tiltakssaker i verne- og bevaringsområder, fredet bebyggelse, saksbehandler for arealplansaker i hele fylket. Råd angående søknad om midler fra Riksantikvaren og Norsk Kulturminnefond.

Antikvar Silje S. Holiløkk, , 913 05 294. Arbeidsområde: Vern og bevaring av nyere tids kulturminner, kulturmiljø¸ og -landskap. Saksbehandler for bygge- og tiltakssaker i verne- og bevaringsområder, fredet bebyggelse, saksbehandler for arealplansaker i hele fylket. Råd angående søknad om midler fra Riksantikvaren og Norsk Kulturminnefond.

 

Automatisk fredete kulturminner (fornminner)
Automatisk fredete kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet eldre enn 1537. De aller fleste saker og henvendelser som angår automatisk fredete kulturminner, skal gå til fylkeskommunen.

Unntakene er:
- Saker som angår det fredete kulturminnet "Middelalderbyen Trondheim", kirker og klostre. Rette myndighet er Riksantikvaren.
- Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet ved lov. Rette myndighet i slike saker er Sametinget.
- Skipsfunn som er eldre enn 100 år forvaltes av NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Kontaktinfo for automatisk fredede kulturminner:

Seniorrådgiver/arkeolog Hans Marius Johansen, . 95 26 23 24. Saksbehandler for sikring, skjøtsel og formidling av automatisk fredete kulturminner. Særskilt ansvar for oppfølging av Regional plan for kulturminner for Sør-Trøndelag 2013-2017 (21). Ansvarlig saksbehandler for Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner (BARK) og Bevaringsprogram for bergkunst (BERG).

Seniorrådgiver/arkeolog Anne Haug, , 918 97 265. Saksbehandler for arealplansaker, søknader om nydyrking og landbruksveger som angår automatisk fredete kulturminner (fornminner) i Frøya, Hitra, Hemne, Snillfjord, Orkdal, Rissa, Malvik, Selbu og Tydal kommune.

Seniorrådgiver/arkeolog Knut Harald Stomsvik, , 46 93 73 01.
Saksbehandler for arealplansaker, søknader om nydyrking og landbruksveger som angår automatisk fredete kulturminner (fornminner) i Ørland, Agdenes, Trondheim, Klæbu, Midtre Gauldal, Holtålen og Røros kommune.

Seniorrådgiver/arkeolog Rut Helene Langebrekke Eikeland, 46 93 25 99. Saksbehandler for arealplansaker samt søknader om nydyrking og landbruksveger som angår automatisk fredete kulturminner (fornminner) i Oppdal, Rennebu, Meldal, Skaun, Melhus, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen kommune. Digitalisering av eldre kulturminnerestanser inn i Askeladden, den nasjonale kulturminnedatabasen. Utviklingsarbeid tilknyttet digital feltregistrering.

Seniorrådgiver kulturminnevern/arkeolog Kristin Prestvold, , 72 81 36 18. Ansvar for KULMIN, tilrettelegging, skjøtsel og formidling. Attraksjonsutvikling med basis i kulturminner. Regional plan for kulturminner.

 

 

rutni
Sist oppdatert: 03.11.2017 08:36:09