Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Kulturlandskap

Vi definerer kulturlandskap som: ” Landskap preget av menneskelig aktivitet. Det menneskeomformede eller det menneskepåvirkede landskap”.

Fylkeskommunen har, sammen med fylkesmannen i Sør-Trøndelag, et ansvar for å sikre at kulturlandskapsverdier blir tatt vare på og tatt hensyn til i lokale og regional planer og tiltak.

Fylkeskommunen skal bistå kommunene i sin behandling av søknader  i forbindelse med Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag knyttet til kulturminner. 

 

I randsonene til nasjonalparkene i fylket har vi landskapsvernområder som er kulturlandskap preget av utmarksvirksomhet og seterdrift. I disse områdene finnes det mange kulturminner fra jakt og fangst og annen ressursutvinning gjennom tidene. I Synnerdalen og Endalen, inn mot Forellhogna Nasjonalpark, finnes for eksempel det området i Norge med høyest tetthet av aktive tradisjonelle setre. 
 

I Sør-Trøndelag har alle kommuner plukket ut minst fire spesielt viktigie kulturlandskapsområder knyttet til landbruket. Her lages det skjøtselsplaner om skal lette arbeidet med å bevare kulturminner og holde landskapet åpent og tilgjengelig. Dette er et prosjekt i regi av fylkeskommunen og fylkesmannen. 
 

I tillegg til de tradisjonelle jordbrukslandskapsområdene, har vi blant annet områder som har blitt preget av industri og gruvedrift andre preget av militær virksomhet og kystlandskapet hvor masse aktivitet har foregått så lenge det har bodd mennesker i regionen det vil si i ti tusen år!


Lenker om kulturlandskap:
Kulturlandskap.net
Miljølære
Landbruksdepartementet

rutni
Sist oppdatert: 07.03.2016 09:38:44