Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Kunnskapsløftet for kulturminneforvaltningen

Kommunene er særlig viktige for god forvaltning av kulturminner, men det krever kompetanse, innsikt i lokalhistorien, og kunnskap om kulturminnene. Mange kommuner mangler gode oversikter over verneverdige kulturminner.

Kunnskapsløftet for kulturminneforvaltningen er et prosjekt initiert av Riksantikvaren.  Målet for prosjektet er å modernisere og effektivisere kulturminneforvaltningen.  Det handler bl.a. om digital registrering av kulturminner og utvikling av metoder for å overvåke, og ta vare på kulturminnene over tid gjennom utarbeidelse av kulturminneplaner.

11 kommuner i Sør-Trøndelag har så langt fått økonomisk støtte gjennom dette prosjektet for å lage en kulturminneplan:

Bjugn kommune

Ørland kommune

Melhus kommune

Malvik kommune

Klæbu kommune

Holtålen kommune

Rissa kommune

Oppdal kommune 

Roan kommune

Hemne kommune

Skaun kommune

Meldal kommune

Orkdal kommune

Tydal kommune

Røros kommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune arrangerte i løpet av høsten 2014 og vinteren 2015 møter med 6 av disse kommunene for å følge opp det pågående kulturminneplanarbeidet.

Hvilke utfordringer møter de som sitter med dette arbeidet til daglig, og hvordan blir disse utfordringene håndtert?  Hvilke ambisjoner foreligger, hvilke ressurser er tilgjengelige, hvem gjør hva osv.? 

I tillegg til å møte kommunene enkeltvis, ble det også arrangert et fellesmøte, hvor representanter fra Riksantikvaren, fylkeskommunen og de involverte kommunene ble invitert. Hensikten med dette møtet var å skape en felles møteplass for å utveksle erfaringer og drøfte temaer knyttet til utarbeiding og bruk av en kulturminneplan. 

Under denne teksten finner du møteprogrammet og innleggene til foredragsholderne. Du finner også det forenklede registreringsskjemaet for kulturminner som ble omtalt i Hans-Marius Johansens foredrag, og noen aktuelle linker. 

http://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturminne-i-kommunen

http://www.husnyckeln.org/

Program 23 mars.pdf

Bruk av feltskjema og GPS.PDF

Erfaringer med utarbeidelse av en regional kulturminneplan.pdf

Feltskjema_2014_1.ods

Feltskjema_2014_1.xlsx

KULMIN_Perler på en snor_STFK_230315.pdf

Nytten av en kulturminneplan.pdf

RA_Kari_Trondheim.pdf

Registreringsskjema for lokale registreringer.pdf

STFK_2014_Forenklet veileder for lokal registrering av kulturminner.pdf

Melhus kommunes kulturarv 2.pdf


Skjema for registrering av faste kulturminner:

Sefrakskjema, 2-sidig.xlsx

Sefrakskjema, 2-sidig.pdf

Man kan fylle inn og sende på to måter:

  1. Lagre excel regneark lokalt på egen maskin, fyll inn skjema, og send som vedlegg via epost.
  2. Skriv ut PDF, fyll inn for hånd, skann inn og send som vedlegg via epost. Eller send som vanlig post.

 

 

 

 

 

rutni
Sist oppdatert: 03.11.2017 08:35:42