Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Varsel om oppstart av fredningssak – Finnegården med seter på Røros

Finnegården fra Bergmannsgata Roy Åge Håpnes STFKSør-Trøndelag fylkeskommune varslet 10.12.2014 oppstart av fredningssak for Finnegården med uthus og setereiendommen Litjtrøa på Sundet i Røros. Formålet med fredningen er å sikre et bygårdsanlegg i Bergstaden, med tilhørende seter.

 

Fredningens omfang og formål

Finnegården i Bergmannsgata ble midlertidig fredet av Røros kommune i 2012. Varslet nå omfatter også en vognbu på Øra samt hele setereiendommen Litjtrøa. Formålet med fredningen er å sikre et bygårdsanlegg i Bergstaden, ombygget og innredet av Røros handelsborgerskap på 1890-tallet og representativ for denne periodens stil og smak, med tilhørende uthus og vognbu, og setereiendommen som har vært en viktig del av anleggets drift og bruk. Gårdsanlegget er et av de største mest komplette av «storingsgårdene» i Bergmannsgata. Anlegget er det eneste, i tillegg til Direktørgården, som har en nærmest intakt gårdsstruktur med de fleste av uthusene bevart noenlunde i sitt opprinnelige preg. I tillegg til hovedbygning består gården av stuebygning mot Finneveta, rullebu/borgstue, fjøs med lem i bindingsverk, stall, stabbur og utedo. Gården som helhet og sammenhengen mellom hus og interiører, underbygger og forsterker Finnegårdens kulturhistoriske verdi. Handelshuset Engzelius har satt tydelige spor i gården. 

Finnegårdens seter består av seterstue og uthusbygninger. Seterstua har preg av å være feriested for en velbeslått familie. Bygningen har en unik arkitektur og fremstår som svært autentisk med mye veggfast inventar, dekormalte overflater, og møblement som er spesiallaget for huset. Til setra hører flere bygninger, og eiendommen ligger åpent til på Sundet, som en del av et svært interessant kulturlandskap. 

Fredningen vil bli den første i verdenskulturminnet Røros der bygård og seter fredes sammen. 

Fredningssak – videre saksgang

Oppstartsvarselet også kunngjøres i Adresseavisen, Arbeidets Rett og FjellLjom.  

Det endelige fredningsforslaget vil bli utarbeidet etter innkomne merknader til varslet. Dette er et omfattende arbeid og det vil ta noe tid før forslaget foreligger. Forslaget vil bli sendt på høring til berørte parter og bli lagt ut til offentlig ettersyn. Deretter sendes saken med fredningsforslag, høringsuttalelser og vurdering av høringsuttalelsene over til Riksantikvaren for endelig vedtak. 

Eventuelle merknader til varselet sendes Sør-Trøndelag fylkeskommune, postboks 2350 Sluppen, 7004 Trondheim, senest 30. januar 2015.  

Nærmere opplysninger fås hos Roy Åge Håpnes, tlf 73 86 62 33/ 99 70 07 97 eller

Hele oppstartsvarselet kan du lese her: Varsel om oppstart av fredningssak for Finnegården med uthus og tilhørende seter, Røros kommune.pdf

Finnegården fra Bergmannsgata Roy Åge Håpnes STFK

Finnegården fra Bergmannsgata Roy Åge Håpnes STFK

Hovedbygningen på Litjtrøa Roy Åge Håpnes STFKv

Hovedbygningen på Litjtrøa Roy Åge Håpnes STFK

 

karli
Sist oppdatert: 10.12.2014 16:57:58