Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Tilskuddsordninger

Fylkeskommunale tilskudd til kulturminnetiltak avhenger av årvisse bevilgninger. I Sør-Trøndelag er fylkeskommunale kulturminnetilskudd knyttet til handlingsplan for Kulturminner.  

Søknadsfrist er 1. desember.  

Tilskudd fra Riksantikvaren
Det kan også søkes tilskudd fra Riksantikvaren til større vedlikeholds- og istandsettingsarbeider på kulturminner av nasjonal verdi. Fredete bygninger og anlegg vil prioriteres. Målgruppe er eiere og forvaltere av kulturminnene. Kulturminner i statlig eie omfattes ikke av ordningen. Det blir lagt vekt på utvikling av håndverkskompetanse og bruk av tradisjonelle håndverksteknikker og materialer. For kulturminner i Sør-Trøndelag sendes søknad til Sør-Trøndelag fylkeskommune (se søknadsskjema under).

 

Søknadsskjema Word: SØKNAD OM TILSKUDD TIL KULTURVERNTILTAK - tosiders versjon.doc

Søknadsskjema PDF:SØKNAD OM TILSKUDD TIL KULTURVERNTILTAK - tosiders versjon.pdf

Søknadsskjema Open Office: SØKNAD OM TILSKUDD TIL KULTURVERNTILTAK - tosiders versjon (2).odt 

 

Andre tilskuddsordninger
Fylkesmannens SMIL-ordning  

Norsk Kulturminnefond  

Stiftelsen UNI

 

 

karli
Sist oppdatert: 10.11.2015 16:35:01