Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Marin forvaltning

Sør-Trøndelag Fylkeskommune ønsker å være en pådriver i utviklingen av fiskeri-og havbruksnæringen. Vi har sammen med Nord-Trøndelag fylkeskommune og det regionale partnerskapet utarbeidet en strategiplan for marin sektor i regionen. Med forankring i denne planen inititerer og deltar vi i en rekke spennende utviklingsprosjekter innen marin sektor. Klikk her for Marin Strategiplan Trøndelag 2015-2018 og Utfordringsdokument 2015-2018

 

Fylkeskommunene har fra 01.01.2010 tatt over ansvaret for søknader om tillatelse til akvakulturvirksomhet.

Regelverk og veileidninger finner du som før på nettstedet til Fiskeridirektoratet: http://www.fiskeridir.no/akvakultur/skjema/veiledning-med-mer 

 

  

 

Akvakultursøknad

Søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg: http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Registre-skjema-og-kart/Skjema-akvakultur/Akvakultursoeknad

 

 

Forvaltning av kystsel
selDet benyttes et elektronisk skjema for søknad om jakt på kystsel. Hvis du vil kan du mellomlagre søknad og ta den opp igjen ved å registrere deg på selvbetjeningsportalen. Etter at du har registrert deg finner du skjema under Tjenester - Digitale skjema.

Jakt på kystsel 2017.

SELJAKTA FOR 2017 ER AVSLUTTET.

Kvoten for 2017 var fastsatt til 15 steinkobber (Sør-Trøndelag fylke). Forskrift om årets kvoter finner du her: Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2017

Gjenværende av kvoten pr. 30.4.20170 

 

Under finner du søknadsskjema for jakt på kystsel:

Innlogging via ID-porten: https://edialog.stfk.no 

Direkte til skjema: (N.B: Vi anbefaler innlogging først)

https://edialog.stfk.no/no/tjenester/soknad-om-jakt-pa-kystsel/

Papirversjon av skjema
N.B: For de som ikke kan benytte digitalt skjema, er det laget en papirversjon. Hvis du vil bruke dette må du skrive det ut og sende det inn pr. vanlig post eller pr. e-post. Det må da påregnes noe lengre saksbehandlingstid.

Du må ha pdf-leser for å åpne og skrive ut dette skjema. Adobe reader kan du laste ned her: http://www.adobe.com/go/EN_US-H-GET-READER 

Last ned skjema her: Søknadsskjema kystsel. Husk å vedlegge skyteprøve for storviltjegere.

Skjema fylles ut og sendes til:
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Enhet for Regional utvikling, Pb 2350 Sluppen, 7004 Trondheim eller pr. e-post til .

Fangstrapport for kystsel skal fylles ut og returneres til Sør-Trøndelag fylkeskommune, innen angitt frist (to uker) etter endt jaktperiode. Dette gjelder uavhengig om det ble felt sel under jakten eller ikke. Fangstrapport kystsel

Kompensasjonsordningen for innsending av prøver til Havforskningsinstituttet er opphevet. Det vil altså ikke bli utbetalt kompensasjon for felling av sel i 2016.

 

Kontaktpersoner:

Guri Stuevold tlf:  72 81 44 07 / 958 02 486
e-post:

Ellen M. Hoel tlf: 72 81 44 26 / 470 24 455
e-post:

 

Nyheter

 • Fiskeridirektoratet lyser ut tilbud om økt fleksibilitet for å bedre utnyttelsen av eksisterende produksjonskapasitet.  Oppdrettere som ønsker å benytte seg av tilbudet må søke innen 1. september i år.

  Les mer   12.07.2016
 • Direktoratet lyser ut tilbud om fem prosent produksjonsvekst mot strenge miljøkrav, jamfør forskrift om økning av maksimal tillatt biomasse for løyve til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret i 2015. Oppdrettere som ønsker å utvide produksjonen må søke innen 1. september i år.

  Les mer   30.06.2015
 • Hennes Majestet Dronning SonjaHennes Majestet Dronning Sonja bemerket at kvinnene var i førersetet når Norfishing ble åpnet tirsdag 19. august. I tillegg til seg selv og styreleder Liv Holmefjord, hadde fiskeriminister Lisbet Aspaker og ordfører i Trondheim Rita Ottervik innlegg under åpningen.

  Les mer   19.08.2014
 • Logo Nor-FishingStiftelsen Nor-Fishing´s Innovasjonspris 2014 skal deles ut på Nor-Fishing 2014. Styreleder Liv Holmefjord oppfordrer alle som holder på med utviklingsprosjekter om å sende inn sin søknad innen 1. juni 2014.

  Les mer   28.01.2014
 • Fylkesordfører Tore O. Sandvik åpner Trøndelagsstanden på Aqua Nor (Foto: Øyvind Vikan)Den attende Aqua Nor-messen ble tirsdag åpnet av styreleder i stiftelsen Nor-Fishing, Liv Holmefjord. Aqua Nor-messen er en av viktigste internasjonale fiskeri- og havbruksmessene med over 400 utstillere fordelt på 19.000 kvadratmeter i Trondheim Spektrum.

  Les mer   14.08.2013
Se flere nyheter i denne kategorien