Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Plan, klima og miljø

Fylkeskommunen ønsker å bidra til en bærekraftig og attraktiv region i tråd med fylkesplanen. Slik vil vi stimulere til enklere og bedre planer og prosesser og til god samhandling mellom ulike aktører.

Ved å ta kontakt med oss tidlig i prosessen, øker du sjansen for et vellykket og effektivt planarbeid. Vi gir råd og veiledning til både kommuner og private aktører, og er i tillegg høringspart ved de fleste planer og større inngrep.

I tillegg til å gi veiledning skal vi særlig ivareta interesser på tvers av kommunegrensene, hensynet til barn og unge, allemannsretten og kulturminner.

Regional plan klima og energi under rullering

Til høyre finner du lenker til nyttige nettsteder og lovene som arbeidet vårt er forankret i.

Vedlegg_VEILEDER KOMMUNAL PLANSTRATEGI.pdf


PLAN e-posten. Her finner du de siste nummer av fylkeskommunens digitale nyhetsblad for plan og miljø.

PLANe-posten-2017-3 .pdf

PLANe-posten-2017-2.pdf
Vedlegg :
Miniveileder næringsvennlig hyttebygging_300117_mkilder.pdf
Attraktiv hyttekommune - noen anbefalinger for kommunene i Fjellregionen.pdf

 

PLANe-posten-2017-1.pdf

PLANe-posten-2016-4.pdf

PLANe-posten-2016-3.pdf

PLANe-posten-2016-2 .pdf

PLANe-posten-2016-1.pdf

PLANe-posten-2015-1.pdf

PLANe-posten-2014-1.pdf

PLANe-posten-2014-2.pdf

PLANe-posten-2014-3.pdf

PLANe-posten-2014-4 .pdf

PLANe-posten-2014-5 .pdf

Nyheter

Se flere nyheter i denne kategorien