Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Lover og forskrifter Tannhelse

Tittel      Beskrivelse

 Lov om tannhelsetjenesten

Forskrift med merknader

Fylkeskommunens avsvar for tannhelsetjenester og befolkningens rett til tannhelsetjenester
Pasientrettighetsloven Pasienters rettigheter i helsevesenet 
Lov om helsepersonell Helsepersonellets plikter og ansvar
Lov om behandling av personopplysninger Befolkningens rett til vern av personlige opplysninger
Lov om medisinsk utstyr  
Arbeidsmiljøloven  
Kommuneloven  
Retningslinjer for tannfyllingsmaterialer  
Pasientskadeloven  
Forskrift om kommunenes forebyggende og helsefremmende arbeid i helsestasjoner og skolehelsetjeneste  Flyktningehelse  
   

 

 

STFK\INGMEL
Sist oppdatert: 25.09.2009 15:34:05