Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Næring og innovasjon

Sør-Trøndelag fylkeskommune arbeider for å sikre regionen gode miljøer og vilkår for næringsutvikling og nyskaping. Med regionen i fokus jobber vi som premissleverandør, pådriver, partner og nettverksbygger.

 

Les mer om satsingsområder og programmer i menyen til høyre.

 

Fylkeskommunens ansvar for området er lagt til Enhet for Regional utvikling med en egen faggruppe for næring og nyskaping. Oversikt over ansatte finner du her

 

Se informasjons-folder for Næring og nyskaping her (pdf).

 

Handlingsprogram for innovasjon og verdiskaping Sør-Trøndelag 2016 (PDF)

 

Innovasjon Norge er operatør for fylkeskommunens regionale utviklingsmidler når det gjelder støtte til enkeltbedrifter og gründere. For mer informasjon henvises det til www.innovasjonnorge.no  og for gründere vises det spesielt til nettadressene under:

http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/

https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/

 

Nyheter

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har lyst ut nasjonale bredbåndsmidler som kommuner og fylkeskommuner kan søke på. Totalt er det stilt ca 126 millioner kr til rådighet. Mer om dette her.

  Les mer   05.04.2016
 • FoU-strategi for Trøndelag 2012-2015 ble utarbeidet for å styrke forskning og kunnskapsbasert utvikling, verdiskaping og innovasjon i Trøndelag.

  Les mer   04.03.2016
 • Logoer kommunene i Orkdalsregionen

   


  Dette er ett av spørsmålene som vil bli stilt under seminaret som Europa-kontoret arrangerer i samarbeid med Innovasjon Norge, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Orkdalsregionen, 19.april i Orkdal rådhus.

   

  Les mer   02.03.2016
 • Prosjektet Skills+, der Sør-Trøndelag fylkeskommune er partner, har blitt godkjent av styringskomiteen for Interreg Europe. Målet med prosjektet er å øke konkurransekraften hos små- og mellomstore bedrifter gjennom å utnytte de digitale mulighetene som ligger i blant annet godt utbygd bredbåndsinfrastruktur.

  Les mer   18.02.2016
 • mann skriver på pcImpello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling for teknologiselskapene med registrert forretningsadresse i Trondheimsregionen. Alle data er basert på offisielle regnskapstall for perioden 2005-2014, og supplert med data for ansatte i 2015. Sør-Trøndelag fylkeskommune er en av flere samarbeidspartnerne/finansiører av den årlige analysen.

  Les mer   16.02.2016
Se flere nyheter i denne kategorien