Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Olje og gass

Fylkeskommunen arbeider for at olje- og gassressursene skal gi Trøndelag størst mulig verdiskaping i fylket og til regionen.

Fylkeskommunens rolle og oppgaver er:

  • Høringuttalelser til konsekvensutredninger for utbygging av nye olje- og gassfelt.
  • Uttalelser til stortingsmeldinger, NOU-er, mm, vedrørende olje og gass.
  • Tiltak for å øke leverandørandelene til olje og gassvirksomheten fra regionens næringsliv - herunder leverandørseminar.
  • Markedsføring av regionenes fortrinn og muligheter innen olje og gass – herunder deltakelse og profilering på messer.
  • Sekretæroppgaver Norsk Gassforum.
  • Utgivelse av MidtNorsk Oljeavis.
  • Faktaproduksjon for politiske vedtak og handlinger.
  • Nettverksarbeid mellom aktørene.

 

Kontaktperson:
Asbjørn Rønning, tlf 73 86 64 13, e-post


 

chile
Sist oppdatert: 29.05.2012 13:49:02