Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

FoU-strategi

Vedtatt FoU-strategi for Trøndelag 2016-2020

 

Last ned strategi her: FoU-Strategi for Trøndelag 2016.pdf

FoU er et viktig virkemiddel for å skape innovasjon og utvikling i alle bransjer/næringer og i privat og offentlig sektor. I FoU-strategien for Trøndelag 2016 – 2020 pekes det på muligheter og utfordringer for økt FoU-innsats i regionen og hvordan regionale utviklingsaktører, virkemiddelapparat, FoU-miljø, næringsliv og kommuner kan fremme og videreutvikle FoU-relatert samarbeid.

FoU-Strategien for Trøndelag har et langsiktig perspektiv og rulleres hvert 4 år. Hovedmålet for strategien er at; Forskning og kunnskap skal være viktige drivkrefter for innovasjon og utvikling i næringsliv og offentlig sektor i et bærekraftig og framtidsrettet Trøndelag.

  

karli
Sist oppdatert: 09.09.2016 14:35:16