Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Fornybar energi

Sør-Trøndelag har god tilgang på fornybare energiressurser. Vannkraft har lenge vært den viktigste kilden til strøm i fylket. Samtidig har fylket en av Europas beste vindressurser. Fylket har i tillegg gode muligheter for utnyttelse av bioenergi både i form av skogressurser og landbruksressurser. Fylkeskommunen jobber aktivt for å fremme en bærekraftig produksjon og bruk av fornybar energi, samt arbeide for å bedre rammebetingelsene for økt bruk av fornybar energi og energieffektiviseringstiltak. Ingen energiproduksjon er konfliktfri, og det er derfor viktig å synliggjøre konfliktene og finne de beste prosjektene for utnyttelse av ren energi.

Vindkraft
Sør-Trøndelag Fylkeskommune har vedtatt en fylkesdelplan for vindkraft. Planen er delt i to hvor del 1 er faktadel og en kartdel for Midt-Norge (Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og deler av Møre og Romsdal), del 2 utgjør politikkdelen for Sør-Trøndelag.

Vannkraft
Sør-Trøndelag Fylkeskommune har sammen med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og andre organisasjoner utarbeidet MIKRAST. MIKRAST er en registrering og en kartlegging av småkraftspotensialet i Sør-Trøndelag. MIKRAST ble ferdigstilt i 2007 og kan finnes på  http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=31198

Bioenergi
BioKom-prosjektet er et samarbeid mellom en rekke aktører som Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim Energi, TrønderEnergi, Allskog, Innovasjon Norge, Bondelaget og kommunene. Formålet med BioKom-prosjektet er å bidra til bevisstgjøre kommunene på deres viktige rolle, samt å bidra til utvikling av verdikjeder basert på bioenergi. For mer info se http://www.biokom.no

Kontaktperson:
Per Erik Sørås, tlf 73 86 64 40, e-post

chile
Sist oppdatert: 29.05.2012 13:49:01