Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Flest bredbåndsprosjekter i Sør-Trøndelag

etrøndelag logoFylkeskommunen kan juble over god uttelling nå når de årlige bredbåndsmillionene er fordelt. Sør-Trøndelag fikk godkjent fire prosjekter, hvor to av disse er fellesprosjekter i regi av eTrøndelag, Enhet for Regional Utvikling. Vel 4,6 millioner offentlige bredbåndskroner skal gi aksesser til drøye 1000 husstander.

 

 

 

Kommunene Oppdal og Melhus hadde sendt inn egne søknader og begge ble godkjent. STFK sendte inn to felles søknader. Begge disse slapp også gjennom nåløyet. I fellesprosjektene deltar kommunene Ørland, Bjugn, Roan, Åfjord og Holtålen. Totalt i Sør-Trøndelag ble det søkt om 26,9 millioner kroner i til sammen 13 prosjekter. På landsbasis ble det søkt om 645 millioner kroner i 172 prosjekter. Av disse ble 32 innvilget.

Fylkeskommunen skal nå lede arbeidet med anbudsprosessen, og målet er å få inn tilbud før årsskiftet. Utbygging vil trolig skje i 2016.

Oversikten under viser hvilke områder som skal bygges ut i de respektive kommunene:

Melhus: Korsvegen, Gåsbakken og Søberg.
Oppdal: Hestdalen, Ålbusgrenda og Gardåenget - Stølen - Halset.
Bjugn/Ørland: Kalvå - Eid.
Holtålen: Aunegrenda og Hessdalen.
Åfjord: Stjern - Forfot og Strand - Eid.
Bjugn: Gjølga - Elveng.
Roan: Vik - Mostervika og Straum.

Type teknologi er ikke valgt da dette er en del av anbudsprosessen. Men det vil bli stilt krav om minst 30 Mbps nedlastingkapasitet.

Detaljer tilknyttet områdene kan fås ved å kontakte den respektive kommune.

Mer om tildelingen på landsbasis her: http://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/statlig-tilskudd-gir-9-900-nye-husstander-bredb%C3%A5ndsdekning

Pål M. Dahlø
Sist oppdatert: 13.10.2015 13:57:12