Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Nye millioner til bredbånd

logo etrøndelagSør-Trøndelag Fylkeskommune har blitt tildelt 3,36 millioner friske bredbåndsmilder. Midlene skal benyttes til nye fremtidsrettede aksesser i kommunene Malvik, Skaun, Orkdal, Hitra og Frøya. Tildelingen sørger for ekstra trøkk i utbyggingen i områder hvor både husstander og næringsliv har lav og begrenset kapasitet

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet etablerte i fjor en støtteordning for bredbåndsutbygging på totalt 15 millioner kroner. Ved søknadsfristens utløp 15. februar var det registrert 14 søknader. Det samlede søknadsbeløpet var på nærmere 40 millioner kroner. Sør-Trøndelag Fylkeskommune har nå blitt tildelt totalt 3,36 millioner.

Søkere var fylkeskommuner, kommuner og sammenslåinger av kommuner. Over 20 kommuner og fylkeskommuner var representert. Det statlige støttebeløpet i søknadene ligger fra cirka 2500 til over 22.000 kroner per tilknytning. Den midlertidige støtteordningen for bredbåndsutbygging har som formål å stimulere til utbygging i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut.

Ordningen med øremerkede RDA-midler for bredbånd tilgodeser ikke alle kommuner. Det er derfor svært positivt at det blir midler tilgjengelig for tre slike kommuner (Malvik, Skaun og Orkdal). I Malvik er det området Hønstad som skal bygges ut. I Skaun vil det bli foretatt utbygging på Lereggen, Vigdalsmoen og Sagberget. I Orkdal kommune vil det bli utbygging i Solsjøbygda. I tillegg er det hvite områder på Hitra og Frøya som skal dekkes inn.

Forprosjekt og forberedelse fram mot anbudsrunder starter opp i september, og etter planen skal alt være lyst ut på anbud i god tid før jul. Det påregnes inntil ett års utbygging. De tildelte midlene utgjør 60 % av totale prosjektkostnader. Øvrig finansiering vil skje i et spleiselag sammen med kommuner og leverandører.

Det er eTrøndelag som står bak søknad og gjenomføring i STFK. eTrøndelag er fylkeskommunens verktøykasse for digital utvikling, og tilhører Enhet for regional utvikling, faggruppe for næring og innovasjon.

Link til departementets side: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/pressesenter/pressemeldinger/2012/1-700-husstander-far-tilbud-om-bredband.html?id=696258

paldah
Sist oppdatert: 13.10.2015 13:57:12