Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

eForum Sør-Trøndelag

eForum Trøndelag drives i regi av Fylkeskommunen, KS og Fylkesmannen i Trøndelagsfylkene. Forumet drives i samarbeid med kommunene, og legger opp til samlinger for faglig påfyll, erfaringsutveksling og til å stimulere til samhandling mellom kommunene på digitalisering av kommunale tjenester. eForum er felles møtearena for DiguT - Digitalieringsutvalg Trøndelag.

 

-

-

 

eForum Trøndelag 27. og 28. oktober 2016 på Hell

Program

Presentasjoner dag 1:

1. Stig Roald Amundsen - eForum 2016 rådmanns tanker om digitalisering

2. Digitalisering. Anne Mette Dørum - KS

3. Digital døgnåpen forvaltning. Eirin Folde - Fosenregionen

4. KS Læring, intro. Asle Brustad

5. KS Læring i Orkdal kommune. Ronny Mehlum

6. Digital deltakelse. Frode Pettersen - Fylkesbiblioteket i ST

7. DiguT, status og veien videre. Asle Brustad

8. Nye kommunenummer. LarsMardal - kartverekt

 

Presentasjoner dag 2:

9. Dig. utv. i skole og barnehage. Eirik Westrum - IKTsenteret

10. Digital meldebok. Jomar Estenstad - Trondeim kommune

11. NDLA-G(runnskole). Per Erik Eimhjellen - Trondheim kommune 

12. Skoleprotalen Zokrates i Værnesregionen. Gry B. Andersen - Enable (kommer)

13. Læringsbrett i Overhalla kommune. Trond Stenvik

-

-

 

eForum Trøndelag 22. og 23. oktober 2015 på Stiklestad

program-eforum-22.-23.10.pdf

 

Dag 1 - Strategiutvikling og Tjenesteinnovasjon

Presentasjoner dag 1 

Ellen Karin Toft-Larsen, KS. Digitalisering i offentlig sektor.

Une Tangen - KS, Innovasjon i kommunal sektor.pdf

Asle Brustad - STFK, DiguT-status okt 2015.pptx

Arne Mathias Lia og Ståle Hegna -  BTV, KS Læring.pptx

 

Dag 2 - Fagspor SvarUt og Plan, bygg og geodata

 Presentasjoner dag 2, Svar Ut

Asle Brustad, Eirin Folde, Eistein Guldset, Svar Ut grunnarbeid.pptx

Steinar Brun, KS SvarUt.pptx

 

Presentasjoner dag 2, Plan, bygg og geodata (kommer)

Michael Pande-Rolfsen.pptx

Jean-Philippe Caquet, ny registrerings- og arkiveringsløsning.pptx

Lars Mardal - Kartverket.pdf

Hilde Johansen Bakken - KMD, IKTsatsing - planprosess.pptx

 

-----------------------------------------------------------------------

eForum Trøndelag 11. og 12. november 2014 på Stjørdal

Dag 1- eForum-samling med tema Digital utvikling i kommunene

Dag 2 – Kurs i Gevinstplanlegging- og realisering

 

Presentasjoner fra dag 1

Program.pdf

KommIT - Lars Sverre Gjølme.pdf

 KommIT - Aleksander Øines.pdf

Fosen - Eirin Folde. Digital døgnåpen forvaltning.pdf

eTrøndelag - Asle Brustad. DiguT.pdf

FMST. Status Digital forsendelse. Trond Persson.pdf

 

Presentasjoner og matereiale til gruppearbeid fra dag 2

 

Gevinstrealiseringskurs, publisert.pdf

Materiale til utdeling, publisert.pptx

Gruppearbeid, oppsummering.pdf

 

 -----------------------------------------------------------------------

eForum Trøndelag 11. og 12. april 2013 på Værnes

Program

KS dig.strategi og KommIT

Fosenregionen - veiene til døgnåpen forvaltning

Felles hjemmesider i Værnesregionen

Værnesregionen - Bo lengre hjemme

Trondheim kommune - Digitalt førstevalg

SvarUt - Trondheim kommune

 KomUt - meldingsutbredelse i Sør-Trøndelag

 KomUt - meldingsutbredelse i Nord-Trøndelag

 En innbygger - en journal

-----------------------------------------------------------------------

eForum høstsamling 18. oktober 2011.

 Tema for samlingen denne gang var eKommunestrategier, bruk av sosiale medier i kommunene og potensiale og muligheter for kommunene ifm. ny telefoniavtale. Det var til sammen 27 deltakere fordelt på 12 kommuner samt 2 deltakere fra Fosen regionråd. Det var meget god spredning på faglig representasjon med både rådmannsnivå, info- og kommunikasjon, servicesentre, IKT og webredaktører. Vi konkluderer med at det ble nok en  spennende og nyttig samling - til informasjon, relasjonsbygging - og ettertanke.

 Presentasjoner fra samlingen

eKommunestrategi

eKommunestrategi Fosen

Kongsvinger kommune

Meldal kommune

Trondheim kommune

Telenor

Melhus kommune  

-----------------------------------------------------------------------

eForum vårsamling 23. mars 2011.

Vårsamlingen hadde Samhandlingsreformen som tema. Her var både IKT-ansvarlige, rådmenn og helsefaglige personer fra 14 enkeltkommuner og 3 kommunesamarbeid representert. Fosen-regionen og Orkdalsregionen berettet om sine erfaringer og forsamlingen ble utfordret til diskusjoner og meningsbrytning. (Dessverre hadde Værnes-regionen sykdomsforfall.)
KS sentralt ved Trude Andresen var også foredragsholder.
En meget spennende og nyttig samling - til informasjon, relasjonsbygging - og ettertanke!

Presentasjoner fra samlingen

PPT-versjoner:

Ole Gunnar Kjøsnes

Hans Donali Tilseth

Anders Grimsmo

PDF-versjoner

 Ole Gunnar Kjøsnes, PDF-fil

Hans Donali Tilseth, PDF-fil

Anders Grimsmo, PDF-fil

Trude Andresen

Relevante dokumenter som med fordel kan leses:

 Felles IKT-utvikling i kommunal sektor ("Davinci-rapporten")

 FAKS-rapporten (Felles arkitektur i kommunal sektor)

 Samsplil 2.0 strategiplan (e-samhandling i helsesektoren)

Samspill 2.0, kortversjon

 

 -----------------------------------------------------------------------

eForum, høstsamling i Trondheim 16. september 2010

  

Presentasjoner fra samlingen:

Program inkl Nytt og nyttig

Status mobil og bredbånd

Innherred samkommune

IKT Indre Namdal IKS

Grimsmo - samhandlingsreformen

Oppsummering fra gruppearbeider

PDF-versjoner:

Program inkl. nytt og nyttig

Status mobil og bredband

Innherred samkommune

IKT Indre Namdal IKS

Grimsmo - samhandlingsreformen

Oppsummering fra gruppearbeider

 

----------------------------------------------

eForum i Trondheim 26. januar 2010

  

  

Presentasjoner fra samlingen finner du her

 

Referat fra diskusjon

FEIDE og MinID

GIS Orkdal Meldal

FEIDE status

IT-samarbeid Fjellreionen

KS - Status ekommune Sør-Trøndelag

NIVI-rapport

STFK - status infrastruktur

----------------------------------------------

 

Nyttige lenker og dokumenter:

MAL_IKT_strategi_eKommune2010

----------------------------------------------

Kontaktpersoner eForum:

Asle Brustad, STFK,

Eva I. Lauglo, KS-ST,  

Trond Persson, FM-ST,

aslbr
Sist oppdatert: 07.11.2016 15:12:03