Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Prosjektledertreff for Interreg A prosjekt

Logo interregI forbindelse med gjennomføringen av Interreg Sverge Norge programmet for perioden 2007- 2013 arrangerer Interreg Sverige Norge sammen med Øresund–Kattegat–Skagerak programmet prosjektledertreff.

 

 

Hovedformålet med prosjektledertreffet er erfaringsutveksling mellom løpende interregprosjekt, kompetanseheving, muligheter for å knytte nye kontakter for framtidige prosjekt og kunnskapsformidling omkring internasjonale satsinger. Prosjektledertreffet arrangeres den 20.-21. september 2012 på Hotel Gothia Towers, Gøteborg.

Så langt i programperioden 2007-2013 er hele 85 prosjekt innvilget støtte i delområdet Nordens Grønne Belte. For å oppnå mest mulig effekt for prosjektene, forvaltende myndighet og tilknyttede organisasjoner er det ønskelig at flest mulig prosjekt deltar på seminaret. På treffet vil du kunne treffe andre pågående prosjekter fra både Øresund–Kattegat–Skagerak programmet og Norge-Sverige-programmet. Dag én vies møter mellom prosjekter, og dag to vil hovedsakelig inneholde en inspirasjonsforelsning samt en workshop. Prosjektledertreffet retter seg mot nøkkelpersoner i Interreg-prosjektene, spesielt prosjektledere, økonomiansvarlige og informasjonsansvarlige. 4-6 personer fra hvert prosjekt kan delta. Påmeldingsfrist er satt til 15. juni.

For nærmere informasjon og program, se www.interreg.no eller vedlagte linker med program og invitasjon.

program prosjektledertreff Gøteborg.pdf

Invitasjon prosjektledertreff Gøteborg2012.pdf

 

karli
Sist oppdatert: 21.05.2012 19:21:02