Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Regionale utviklingsmidler

 

Enhet for regional utvikling forvalter på vegne av Fylkeskommunen ulike økonomiske virkemidler til fellestiltak, prosjekter og programmer innen næringsutvikling og regional utvikling.

Innovasjon Norge er fylkeskommunens operatør for finansiering av enkeltbedrifter, og mottar årlig midler fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune til dette formål. Midlene nyttes som distriktsutviklingstilskudd, lån, etablererstipend mv. Les mer på www.innovasjonnorge.no

Kommunene mottar tilskudd til kommunale eller regionale næringsfond fra Fylkeskommunen.

Sør-Trøndelag Fylkeskommune har en sentral rolle i forvaltningen av refusjonsordningen som ble opprettet da den differensierte arbeidsgiveravgiften falt bort. Forvaltningen av de næringsrettede utviklingsmidlene gjøres i tett samarbeid med de aktuelle kommunene og næringslivet.

Fylkeskommunen bevilger forøvrig midler til prosjekter og programmer i tråd med vedtatte prioriteringer. Eksempler er Interreg-prosjekter, bredbåndsutbygging, næringshager og prosjekter som understøtter vedtatte strategier innen marin sektor, reiseliv, kulturnæringer, fornybar energi, landbruk/mat osv.

Elektronisk søknad

For å kunne søke på midlene må du sende inn søknad elektronisk via http://www.regionalforvaltning.no/ (RF13.50). For å sende inn søknad elektronisk må du være registrert i RF13.50 som enten privat søker eller organisasjon. Dersom du ikke er registrert i RF13.50 gjør du følgende:

  1. Trykk på denne linken: http://www.regionalforvaltning.no/
  2. Registrer deg som bruker, under Registrering til venstre på siden.
  3. Logg deg inn, finn Ny søknad til venstre på siden, velg støtteordning for Sør-Trøndelag og start utfyllingen av elektronisk søknad. Kontroller at du har valgt å søke på en støtteordning for Sør-Trøndelag.

 

Alle søknader må sendes inn via det elektroniske søknadssystemet http://www.regionalforvaltning.no/. Alle punkt i det elektroniske skjemaet skal fylles ut, og det er dette skjemaet som er grunnlaget for søknadsbehandlingen. Ved eventuelle problemer, se brukermanualen oppe i høyre hjørne for mer informasjon, eller ta kontakt med Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Kontaktpersoner:
Bjarne Bull-Berg, tlf 45 02 39 35, E-post:
Ole Harris Hanssen, tlf 73 86 64 15, E-post

Dokumenter og skjemaer:

Sør-Trøndelag fylkeskommune sine retningslinjer for bruk av regionale utviklingsmidler: STFKs retningslinjer for bruk av regionale utviklingsmidler gjeldende fra januar 2014.pdf

Sør-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt et nytt handlingsprogran for innovasjon og verdiskaping: Handlingsprogram for innovasjon og verdiskaping Sør-Trøndelag 2017.pdf

Sør-Trøndelag fylkeskommune har laget en egen momentliste for utarbeidelse av skriftlig årsrapport for bruken av næringsfond: Momentliste for utarbeidelse av årsmelding KNF.pdf

Skjema for del/sluttutbetaling finner du her i word og pdf format: (gjelder tilsagn gitt før 2014)

Skjema for del/sluttutbetaling – word: Skjema for del- og sluttutbetaling regionale utviklingsmidler_februar2013.docx

Skjema for del/sluttutbetaling – PDF: Skjema for del- og sluttutbetaling regionale utviklingsmidler_februar2013.pdf

Skjema for del- og sluttutbetaling regionale utviklingsmidler – Open Office: Skjema for del- og sluttutbetaling regionale utviklingsmidler_februar2013.odt

Regler og retningslinjer:

EØS-avtalens regler om offentlig støtte

KMD - Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitise virkemiddel, kap 551, post 60 og 61.pdf

Krav og veileder til statistikkrapportering for kap 551, post 60 og 61.pdf

Forskrift

Brukerveiledninger:

RF13 50 - brukerveiledning ifm KNF og RDA.pdf

 

karli
Sist oppdatert: 03.01.2017 15:29:12