Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Reiseliv

Reiseliv er en av de største næringene i Trøndelag. Trøndersk reiseliv favner fra noen av landets største kurs- og konferansehoteller til små deltidsbedrifter som tilbyr aktiviteter og overnatting. Trøndelag kan by på et mangfold av helårs opplevelser fra kyst til fjell, og vi er ledende i Norge som reisemål for internasjonal fisketurisme. Til tross for dette taper Trøndelag markedsandeler sammenlignet med andre deler av landet. Denne trenden ønsker vi å snu!

Strategi for utvikling av trønderks reiseliv
For å styrke Trøndelag som reisemål, har Trøndelagsrådet gitt Kontaktforum Reiseliv i oppdrag å utarbeide en strategi for trøndersk reiseliv. Kontaktforum Reiseliv består av følgende: Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, NHO Reiseliv, Trøndelag Reiseliv AS, Innovasjon Norge (N- og ST), Fylkesmannen(N- og ST) og Norsk Bygdeturisme og Gardsmat.

Strategien: ”Verdifulle opplevelser i Trøndelag – strategi for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020”  er vedtatt i begge fylkesting juni 2008. Kontaktforum Reiseliv har ansvaret med å følge opp strategien i samarbeid med reiselivsnæringen og andre relevante aktører.

Les strategien her.

Kortversjon reiselivsstrategi

Les 2-årig handlingsplan her


Kontaktperson:
Odd Arne Bratland, tlf. 73 86 64 47, e-post

STFK\JEAROL
Sist oppdatert: 29.05.2012 13:49:02