Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Det overordnede målet med ordningen er å bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt.

Prioriterte områder for ordningen:

  • Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til landbruks- og gartnerutdanningen og til høyere utdanning i landbruksfag.
  • Tilskudd til kompetansehevende tiltak og støtte til etter- og videreutdanning for næringsutøvere i landbruket.

Midlene lyses ut med to søknadsfrister 15. februar og 15. september (under forutsetning om fortsatt disponible midler).

Elektronisk søknad over www.regionalforvaltning.no , støtteordning RK- midler 2017, kreves.

Spørsmål kan rettes til Sør-Trøndelag fylkeskommune ved rådgiver Odd Arne Bratland, eller tlf. 90 77 43 24.

karli
Sist oppdatert: 19.01.2015 15:42:47