Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Årshjul for fagopplæring i STFK

Her er en oversikt over aktiviteter som koordineres av Fagenhet for videregående opplæroing (FVO)
Påmelding til aktiviteter gjøres via http://trondelag.pameldingssystem.no/ 

 

Spesielt for kurs for faglige ledere/instruktører/bedrifter: http://www.stfk.no/fagliglederkurs 

 

Spørsmål: Ta kontakt på

 

Målgruppe

Innhold

Kontaktinfo.

Dato

AUGUST

 

 

 

 

Lærlinger

Informasjonsmøte for lærlinger som skal ta læretid i utlandet høsten 2017 gjennom prosjektet Practice Europe

ingunn.strugstad@stfk.no

21.

Lærlingrådet

Arbeidsmøte

irene.laukholm@stfk.no

23.

SOST

Styremøte

 

23.

 

 

 

 

SEPTEMBER

 

 

 

SOST

Ledermøte

hilde.ingebrigtsen@stfk.no 

7.

Lærlingråd

Møte i Regionalt Lærlingråd

irene.laukholm@stfk.no

12.

YON

Møte i Yrkesopplæringsnemnda

marit.heggeriset@stfk.no

14.

Faglige ledere/ instruktører

Kurs  i Trondheim

https://www.stfk.no/fagliglederkurs 

marit.heggeriset@stfk.no

19.

Faglige ledere/ instruktører

Kurs  på Hitra

https://www.stfk.no/fagliglederkurs 

marit.heggeriset@stfk.no

26.

Lærlinger

Lærlingråd

Lærlingkonferanse 2017

Regionalt lærlingråd  inviterer alle lærlinger i Trøndelag til konferanse.

Irene.laukholm@stfk.no

27. og 28.

Lærere på yrkesfag, Opplæringskontor

Skolekonkurranser - erfaring/oppstart for skoleåret 2017-2018

Irene.laukholm@stfk.no

  •  
    1.  

Rådgivere

Konferansen for rådgivere i grunn- og videregående skole

randi.svarva@stfk.no

14. og 15.

 

 

 

 

OKTOBER

 

 

 

Lærlinger

Oppstart lærebedrift og lærlingundersøkelse

anders.lehn@stfk.no

 

Lærebedrifter

Kurs for bedrifter som har minoritetspråklige lærlinger/lærekanidater

hilde.ingebrigtsen@stfk.no

5.

Lærlingråd

Arbeidsmøte Regionalt Lærlingråd

irene.laukholm@stfk.no

11.

Uke 41

Høstferie

 

9.-13.

Lærlinger

Samling for 1. års lærlinger, Trondheim

https://www.stfk.no/larlingsamling

marit.heggeriset@stfk.no

24.

NOVEMBER

 

 

 

Lærlingråd

Møte i Regionalt Lærlingrådet

irene.laukholm@stfk.no

7.

YON

Møte i Yrkesopplæringsnemnda

marit.heggeriset@stfk.no

9.

Elever

Samling for jenter som er elever ved TIP, EL og BA i Trøndelag. Kvinner i teknikk og Håndverk

Irene.laukholm@stfk.no

8.

DESEMBER

 

 

 

Faglige ledere/ instruktører

Kurs  på Røros

https://www.stfk.no/fagliglederkurs 

marit.heggeriset@stfk.no

Ikke satt.

Lærlingråd

Møte i Regionalt Lærlingeråd

irene.laukholm@stfk.no

 

Anders Lehn
Sist oppdatert: 05.09.2017 08:06:32