Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Fagskoler

Fire fagskoler tilbyr tekniske, maritime og helse- og sosialfaglige tilbud i Sør-Trøndelag. For mer informasjon om de offentlige fagskolene i Sør-Trøndelag, se den enkelte skolens nettsider.

Søknadsfrist 15. april 2013 - søknad registreres på www.fagskoleopptak.no

GAULDAL FAGSKOLE

Fagskoleutdanning i kart og oppmåling.
Tilbudet er et to-årig heltidstilbud.

Skolen ligger på Støren 5 mil sør for Trondheim.
Skolen kan være behjelpelig med å skaffe hybel.
Det er gode kommunikasjonsmuligheter til Trondheim. Studiet har opptak hvert andre år.

Ta kontakt med skolen for å bli informert om når det er opptak neste gang.

BYÅSEN FAGSKOLE

Tekniske fag
1/2 års nettbasert bilbransjens fagskole - verkstedledelse
1/2 års nettbasert bilbransjens fagskole - servicetekniker
2-årig teknisk fagskole dagtilbud - fordypning bilteknikk

Helsefag
1-årig deltidsstudium over 2 år innen miljøarbeid innen rus

ORME FAGSKOLE

Tekniske fag

Elektro
Automatisering
Elektronikk
Elkraft
Energiledelse

Bygg og anlegg
Bygg
Anlegg

Prosessteknikk
Generell prosess
Vann og avløp
Silisiumteknologi

Teknologi og industriell produksjon
Maskinteknisk drift
Mekatronikk
Møbel og innredning
Sveiseteknikk

Helsefag
Rehabilitering
Kreftomsorg og lindrende pleie
Eldreomsorg (helse, aldring og aktiv omsorg)
Psykisk helsearbeid
Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse

TRONDHEIM FAGSKOLE

Tekniske fag
Automatisering
Elkraft
Kulde- og varmepumpeteknikk
Matteknikk

Maritime fag
Nautisk
Skipsteknisk drift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forespørsler om søknadsprosess og -frister kan rettes til Nasjonalt opptakskontor for fagskolen:

Telefon: 51 51 68 85
E-post:
Kontaktperson: Bjarne Grefstad

Postadresse:
Rogaland fylkeskommune, Opplæringsavdelingen
Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
Postboks 767
4004 Stavanger

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Silje Grytli Tveten
Sist oppdatert: 20.11.2014 09:26:44