Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Underveis- og sluttvurdering

Det er to typer vurdering: underveisvurdering og sluttvurdering. Som elev har du like stor rett til underveisvurdering som til sluttvurdering. Utgangspunktet for både underveisvurdering og sluttvurdering er kompetansemålene i læreplanen for hvert enkelt fag.

Andre forhold, som for eksempel fravær, manglende innlevering osv., skal ikke trekkes inn i den faglige vurderingen. Slike forhold kan inngå i vurderingen i orden og i oppførsel.

 

Underveisvurdering

Underveisvurdering skal gis jevnlig og systematisk og være til hjelp for deg i læreprosessen. Den skal også være grunnlaget for lærerens tilpasning av opplæringen til dine evner og forutsetninger. Dette betyr at underveisvurderingen skal være en dialog mellom deg som elev og faglærer om ditt arbeid og dine prestasjoner i faget, slik at du vet hva du skal gjøre for å øke kompetansen i faget. Underveisvurderingen kan gis både muntlig og skriftlig.

Underveisvurdering skal ha form av en melding som inneholder informasjon om kompetansen din i faget på det tidspunktet, og om hva du må gjøre for å utvikle deg videre i faget. Denne informasjonen skal være begrunnet. Ettersom underveisvurdering først og fremst skal ha som formål å hjelpe deg videre i din faglige utvikling, kaller vi den ofte for «framovermelding», ettersom den peker framover (i motsetning til «tilbakemelding»).

Underveisvurderingen innebærer også at faglærer skal legge til rette for at du skal kunne delta aktivt i egenvurdering - vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og faglig utvikling.

Halvårsvurdering med karakter, også kjent som terminkarakter, er en del av underveisvurderingen. Denne skal gis skriftlig og gi informasjon om den kompetansen du har oppnådd i faget ut fra det som kan forventes på det tidspunktet karakteren settes.

Sluttvurdering

Sluttvurdering skal gi informasjon om hva du kan ved avslutningen av opplæringen i faget, slik dette er beskrevet i læreplanen for faget. Sluttvurdering er standpunktkarakter og eksamenskarakter. Læreren skal organisere opplæringen slik at han eller hun får et forsvarlig grunnlag til å vurdere din kompetanse i faget. For at læreren skal få til dette, må du være til stede og delta aktivt i opplæringen. Hvis læreren ikke får et godt nok grunnlag til å vurdere din kompetanse, vil konsekvensen kunne bli at det ikke kan settes karakter i faget.

Hvis du har mer enn 10 prosent fravær i faget, vil du i utgangspunktet ikke kunne få verken halvårsvurdering eller standpunktkarakter med karakter. Du finner mer informasjon om fraværsgrensen her.

staer
Sist oppdatert: 21.02.2017 11:59:18