Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

90 % kommer inn på førsteønske

Illustrasjonsbilde. Elev i styrketrening.Inntaket til videregående skole viser at søkingen til yrkesforberedende utdanningsprogrammer øker med nesten fire prosentpoeng. Det er elektrofag, helse og oppvekstfag og byggfag som øker mest. De øvrige yrkesfagene er tilnærmet uendret. Studiespesialisering og musikk, dans og drama har mistet til sammen ca fire prosentpoeng av søkerne.

 

 

 

Andel av søkerne til Vg1 som får innfridd første ønsket er 89,74%. Det er ca  4 prosentpoeng høyere enn i fjor. 

Ungdomskullet fra grunnskolen er ca 200 lavere enn i fjor. 

Antallet som ikke har fått et tilbud i første inntaket er som i  fjor. Det er 43 elever av disse har 40 søkt påbygging. 

Søkere har svarfrist 17. juli. De som ikke svarer, mister skoleplassen. 

Se mer i vedlegg/regneark. 

Når det gjelder søking og inntaket for den enkelte skole, så ta kontakt med skolens rektor. Skolene har fått søkertallene til sin skole. Se oversikt over skolene her.

Kontaktperson:
Bjarne Kristian Lervang
Tlf: 90 61 85 04
E-post:

Vedlegg: (excel, PDF og Open Office format)

Søkning og inntak 2014 - 2015 og 2015 - 2016.xlsx

Søkning og inntak 2014 - 2015 og 2015 - 2016.pdf

Søkning og inntak 2014 - 2015 og 2015 - 2016.ods

 

karli
Sist oppdatert: 09.07.2015 13:24:54