Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Samferdsel

Sør-Trøndelag fylkeskommune skal sikre alle innbyggerne et best mulig trafikk- og kollektivtilbud, både på sjø og land.

Ansvarsområder
Fylkeskommunen har hovedansvar for overordnet planlegging og drift av lokal og regional rutetransport. Som følge av forvaltningsreformen har fylkeskommunen fra 1. januar 2010 fått et betydelig økt ansvar for drift og investering av vegnettet i fylket, inkl ferjedriften. For om lag 80 % av det overordna vegnettet er fylkeskommunen nå vegeier.

Fylkeskommunen er tilskudds- og takstmyndighet, ansvar for skoleskyss og tilrettelagte transporttjenester, saker etter yrkestransportloven som for eksempel løyvemyndighet for ervervsmessig persontransport og transportberedskap.

Målsetning
Fylkeskommunens målsetting er å utvikle et konkurransedyktig og framtidrettet transportsystem for både bil-, kollektiv- og gangsykkeltrafikk.

I menyen til høyre finner du mer informasjon om tjenestene våre.

Ruteopplysninger får du hos www.atb.no

Nyheter

Se flere nyheter i denne kategorien