Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Fergetakst for elbil

Sør-Trøndelag fylkeskommune opphever fra 1.juni 2014 betalingsfritaket elbiler har hatt på fylkesvegferger i fylket siden 2009. El- og hydrogenbiler er fortsatt fritatt for bompenger. Endringen gjelder samtlige fergesamband i Sør-Trøndelag: Flakk-Rørvik, Brekstad-Valset, Garten-Storfosna-Leksa-Værnes, Dypfest-Tarva og Dyrøy-Mausundvær-Sula.

I riksregulativet for ferger har elbiler siden 1.januar 2009 vært fritatt fra betaling for kjøretøy. Fører blir billettert som passasjer. Riksregulativet gjelder i utgangspunktet for riksvegfergesamband, men har også blitt valgt som utgangspunkt for takstene på fylkesvegferger i Sør-Trøndelag. For Brekstad-Valset er takstene adoptert direkte, for Flakk-Rørvik benyttes et tilpasset regulativ for AutoPASS, og for øvrige samband benyttes riksregulativet med et påslag på 25 %. Dette betyr at elbiler også på fylkesvegsambandene i Sør-Trøndelag har blitt befordret gratis. For Flakk-Rørvik, hvor det grunnet AutoPass ikke kreves betaling for passasjerer, har dette slått ekstra gunstig ut for elbilister.

Beslutningen om å oppheve betalingsfritaket for elbiler på fylkesvegferger i Sør-Trøndelag ble fattet i fylkestinget 23. april 2014. Saksfremlegg og vedtak kan du lese her.

Vedtaket betyr at biler med drivstoffkode 5 (el) eller 6 (hydrogen) i vognkortet fra 1. juni vil bli ilagt fergetakst som tilsvarende kjøretøy med annet drivstoff.

På sambandene Flakk-Rørvik og Brekstad-Valset, hvor bompenger kreves inn sammen med fergebillett, vil el- og hydrogenbiler kun bli avkrevd fergetakst.

Vi gjør oppmerksom på muligheten for rabattavtaler på sambandene:

For sambandet Flakk-Rørvik kan du ved å inngå lokal AutoPASS-avtale og forhåndsbetale for 40 turer oppnå 50 % rabatt. Kostnaden for elbil blir da 65 kroner per tur. For takster, mer informasjon og tegning av avtale, besøk flakkrorvik.no.

For sambandet Brekstad-Valset kan Ferjekortet benyttes. Ved å forhåndsinnbetale 3100 kroner, oppnår du 50 % rabatt på dette og andre samband i ferjekort-samarbeidet. Kostnaden for elbil blir da 43,50 kroner per tur. Kortet kan kjøpes på ferja. For mer informasjon om takster, se pristabell på fosenvegene.no.

For sambandet Garten-Storfosna-Leksa-Værnes gis 40 % rabatt ved kjøp av verdikort. Dette koster 2800 kroner og kan kjøpes på ferga. Kostnaden for bil under 6 meter blir da 55,20 kroner per tur på strekningen Garten-Storfosna og 60,60 kroner for strekningen Leksa-Værnes. For mer informasjon om takster, se fosenlinjen.no.

For sambandet Dypfest-Tarva gis 40 % rabatt ved kjøp av klippekort. Dette kjøpes som et produkt på t:kort og koster 2664 kroner for 40 klipp. Produktet kjøpes på ferga, mens t:kort utstedes av AtB. Kostnaden for bil under 6 meter blir med rabatt 66,60 kroner per tur. For mer informasjon om takster, se fosennamsos.no.

For sambandet Dyrøy-Mausundvær-Sula gis 40 % rabatt ved kjøp av klippekort. Dette kjøpes som et produkt på t:kort med forhåndsinnbetaling for 40 klipp. Produktet kjøpes på ferga, mens t:kort utstedes av AtB. Kostnaden for bil under 6 meter blir med rabatt 100,80 kroner per tur på strekningen Dyrøy-Sula. For mer informasjon om takster, se atb.no.

karli
Sist oppdatert: 23.05.2014 12:27:27