Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er et virkemiddel for å forebygge isolasjon og dermed bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til personer som på grunn av funksjonsnedsettelser trenger ledsager for å delta i samfunnet. Målgruppen er personer som uten funksjonsnedsettelsene hadde kunnet delta på egenhånd.

Ledsagerbevis er ikke lovpålagt, men er en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres.

Samtlige kommuner i Sør-Trøndelag fylke har innført ordningen med nasjonale ledsagerbevis. Ta kontakt med hjemkommune for søknadsskjema og info.

Søknad sendes til hjemkommunen.

Kontaktperson: Hjemmehørende kommunemarsat
Sist oppdatert: 19.02.2013 15:20:37