Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Løyver

Fylkeskommunen har ansvaret for å utstede transportløyver, dvs drosje-, selskapsvogn- samt ruteløyver.

I perioden fra 01.01.2017 til 31.12.2017 er garantisummen etter avrunding satt til 81.000 kr for det første løyvet og 45.000 for de påfølgende løyver i hver løyvekategori. Dersom løyvehaver skifter bankforbindelse eller søker om flere løyver må den nye garantien ha de nye garantisummene som gjelder fra 01.01.2017.

 Kontaktpersoner: Se under hver løyvetype.