Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Miljøpakken

Miljøpakken for transport er Norges mest offensive og ambisiøse transportpakke som åpner nye muligheter for innbyggere og trafikanter i Trondheimsregionen.

 

 

 

 

De neste 15 årene skal det investeres mer enn sju milliarder kroner for å forbedre transportsystemet i Trondheim og langs innfartsårene mot byen. I milljøpakken tar Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens Vegvesen felles ansvar og samarbeider om bedre tilrettelegging for mer effektiv og miljøvennlig trafikkavvikling, både for innbyggere og næringsliv.

Miljøpakkens nettside får du god oversikt og mer informasjon om Miljøpakkens mange prosjekter. Kartet er basert på Google Maps og funksjonaliteten vil defor være kjent for mange. Ved å klikke på markørene får man opp mer informasjon om hvert enkelt prosjekt. Du kan se nærmere på bestemte områder i kartet ved å zoome.

Miljøpakken for transport har som mål å få flere over fra bil og til buss, trikk, sykkel og gange. Formålet er å redusere CO2-utslippene, hindre køkaos og å gjøre byen bedre for alle.

Partnerne i Miljøpakken er Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Statens vegvesen.

www.miljopakken.no

Øyvind Vikan
Sist oppdatert: 24.08.2011 13:23:42