Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Ledige drosjeløyver i Trondheim

Kunngjøringen gjelder drosjeløyver med tilknytning til godkjent drosjesentral i Trondheim som er/blir ledige i perioden 01.01.-15.03.17.

Søknaden må ha følgende vedlegg:

 • Politiattest i original (hjemlet i §§ 4a og 26 i Yrkestransportlova samt yrkestransportforskriftens § 6).
 • Attest fra Skatteetaten (gjelder skatt og avgift)
 • Attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund
 • Attest(er) fra arbeidsgiver(e) (gjelder kun persontransport)
 • Signerte lønns- og trekkoppgaver/sammenstilling fra Skatteetaten som viser årsinntekt
 • Signert vitnemål for bestått eksamen fra en av departementet sine godkjente faglige teoretiske opplæringer.

Søkere med minst to års ansiennitet som full tid drosjesjåfør i løyvedistriktet har i henhold til yrkestransportforskriftens §43 fortrinnsrett til ett løyve. Det gis kun ansiennitet som heltids drosjesjåfør. Kjøretid dokumenteres med signerte attester fra arbeidsgiver, påført start- og sluttdato, samt signerte attester fra Skatteetaten for de årene det påberopes ansiennitet. For kjøretid som er opparbeidet hos ektefelle, ber vi om at kjøretid dokumenteres med inntektsstatistikk over kjørte skift. Statistikken skal være signert av regnskapsfører. For søkere som har søkt tidligere, kreves bare dokumentasjon for tiden etter forrige søknad.

I henhold til forvaltningsloven vil alle søkere få mulighet til å kontrollere utregningen av ansiennitet før endelig ansiennitetsliste vedtas. For søkere med mer enn 2 års ansiennitet tildeles løyvet til den som har lengst ansiennitet som drosjesjåfør på heltid, og/eller som drosjeeier.

Når søknadsfristen er ute, vil ansienniteten til den enkelte bli utregnet i henhold til innsendt dokumentasjon, og alle søkerne blir satt på en prioriteringsliste etter ansiennitetsprinsippet.

Dersom det gjenstår ledige løyver etter tildeling til søkere med fortrinnsrett, avgjør fylkeskommunen etter eget skjønn hvem som skal tildeles løyve, i henhold til yrkestransportforskriftens § 44. Det kan tildeles løyve til innehaver av drosjeløyve og til selskap eller annen juridisk person.

Sør-Trøndelag fylkeskommune vil ved denne utlysningen tildele ledige løyver basert på følgende skjønnskriterier:

Søkere med høyeste antall løyver tildeles først.

 1. Søkere med høyeste antall løyver tildeles først.
 2. Søkere som søker på høyest antall løyver tildeles deretter.
 3. Ansiennitet som sjåfør/drosjeeier avgjør dersom kriteriene over ikke skiller søkerne.

Hver søker tildeles maksimalt 5 løyver før tildeling til øvrige kvalifiserte søkere.   

Løyver som er/blir ledige i perioden, vil fortløpende bli tilbudt nestemann på lista. Søkere som får tildelt drosjeløyve må være tilknyttet en av byens godkjente drosjesentraler. Fylkestinget har fastsatt at ingen sentral kan ha over 250 løyver. Søkere som er tilknyttet eller ønsker å tilknytte seg en sentral som allerede har 250 løyver vil ikke kunne tildeles ledige løyver.

Etter at vedtak om tildeling er endelig, gis søkerne en frist på 1 mnd. til å inngå avtale med sentral. Sentralene har ingen plikt til å ta imot løyvehaver som ønsker å tilknytte seg sentralen.

Før løyvedokument kan utstedes må søker registrere foretaket i Brønnøysundregistrene og stille garanti fra bank eller forsikringsselskap pålydende kr 81.000 for første løyvet og kr 45.000 for påfølgende løyver. Hvis løyvemyndigheten godkjenner all dokumentasjon, blir søker avkrevd et behandlingsgebyr på kr 3.400 pr løyve.

OBS!

 • Det er bare søkere som har forretningsadresse i Sør-Trøndelag og registrert med bostedsadresse i eller i nærheten av Trondheim som kan tildeles drosjeløyve.
 • Søkere som har drosjeløyve i en annen kommune eller løyvedistrikt, må si opp og returnere disse før de eventuelt får tildelt nytt drosjeløyve.

Søknaden sendes Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 Trondheim, innen 27.01.2017.

Søknadsskjema finnes på www.stfk.no/Tjenester/Samferdsel/Loyver/Drosjeloyver/.

marsat
Sist oppdatert: 10.01.2017 10:53:36