Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Ny løsning for skoleskyss

elever i videregående skoleSør-Trøndelag fylkeskommune har utviklet en ny digital løsning for skoleskyss for elever i videregående skole. Målet med løsningen er å gi publikum bedre tjenester gjennom en effektiv saksbehandlingsprosess som gir økt informasjon for den enkelte elev om grunnlag for vedtak, klageadgang og status på saksbehandlingen.

 

 

 

Løsningen er en søknadsportal hvor foreldre og elever finner informasjon om skoleskyssordningen og søker om gratis skoleskyss. Ved å benytte ID-porten får søker tilgang til søknadsskjema og kart med avstandsmåling. Søknader vil behandles automatisk så langt dette er mulig, eller sendes videre til manuell behandling. Alle vil motta svar i sin digitale postkasse. De fleste får automatisk vedtak etter kort tid.

Målet med løsningen er å gi publikum bedre tjenester gjennom en effektiv saksbehandlingsprosess som gir økt informasjon for den enkelte elev om grunnlag for vedtak, klageadgang og status på saksbehandlingen. Dette er en del av digitaliseringen av tjenester levert av Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Tilgang til digitalt søknaddskjema og mer informasjon finner du her https://www.stfk.no/skoleskyss

karli
Sist oppdatert: 07.07.2016 13:41:54