Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Grunnskole

Skoleskyss som er fylkeskommunens ansvar.

Fylkeskommunen har ansvar for skoleskyssen når distansen mellom hjem og skole er over 2 km for elever i 1. årstrinn og over 4 km for resten av grunnskoleelevene. Ansvaret gjelder også for friskoler som får statsstøtte.

Elever som har funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom, har rett til skoleskyss uavhengig av avstanden mellom hjemmet og skolen. Det må da foreligge en legeattest eller sakkyndig uttalelse om hvilken type transport eleven trenger.

Ansvaret gjelder skyssen fra/til hjem/skole i ordinær skoletid og på ordinære skoledager, maks 2 turer pr dag.

Skyssreglement:

Fylkeskommunens retningslinjer for elever i grunnskolen finner du her:

PDF-format: Retningslinjer for grunnskoleskyss i Sør-Trøndelag


Kontaktperson:

Gro Ragnhild Tangvik, 74 17 51 14, e-post:  grota@trondelagfylke.no

karli
Sist oppdatert: 17.01.2018 18:39:28