Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Videregående skole

Fylkeskommunen har ansvar for skoleskyss av elever i den videregående skole som bor minst 6 km fra skolen/utplasseringsstedet.

Fylkeskommunen har også ansvar for elever med funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom som på bakgrunn av legeattest eller sakkyndig uttalelse trenger skyss til/fra skolen/utplasseringssted uavhengig av skysslengde.   

Delt omsorgsansvar: Elever har skyssrett til begge bopeler når foreldrene ikke lever sammen og har delt daglig omsorg. Delt bosted skal dokumenteres før skyss til/fra begge hjem blir godkjent.  

Elever/foreldre kan få innvilget etter søknad, godtgjørelse ved bruk av privat bil mellom bosted og skole pga. manglende kollektivtilbud eller dersom eleven har legeattest. 

Elever som bor 3,3 km fra bussholdeplass/oppsamlingsplass har rett til skyss når totalavstanden er minst 6 km mellom bosted og skole.  

Elever/foreldre kan få innvilget bruk av privat bil etter søknad når avstanden mellom bosted og bussholdeplass/oppsamlingsplass er 3,3 km. 

Skyss som fylkeskommunen ikke dekker er skyss til/fra lege, psykolog, fysioterapeut, tannlege, logoped/audiopedagog og ortoptist. Dette er skyss som dekkes av ordningen for pasientreiser. Dette gjelder også for elever som har et tilrettelagt undervisningsopplegg (spesialpedagogisk tiltak).

Elever som er hjemmehørende i andre fylker enn Sør-Trøndelag, må søke hjemfylket om godkjenning av skyss, før den iverksettes.

 
Skyssreglementet kan lastes ned her:  

Skyssreglement (pdt-format)

 

Kontaktpersoner:

Marit Sætre, tlf. 72 81 39 67 

Marit Sætre
Sist oppdatert: 06.11.2017 10:16:41