Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Videregående skole

Fylkeskommunen har ansvar for skoleskyss av elever i den videregående skole som bor minst 6 km fra skolen/utplasseringsstedet. Fylkeskommunen har også ansvar for elever med funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom som på bakgrunn av legeattest eller sakkyndig uttalelse trenger skyss til/fra skolen/utplasseringssted uavhengig av skysslengde.   

Delt omsorgsansvar: Elever har skyssrett til begge bopeler når foreldrene ikke lever sammen og har delt daglig omsorg. Delt bosted skal dokumenteres før skyss til/fra begge hjem blir godkjent.  

Elever/foreldre kan få innvilget etter søknad godtgjørelse ved bruk av privat bil mellom bosted og skole/utplasseringssted pga. manglende kollektivtilbud eller dersom eleven har legeattest. 

Elever som bor 3,3 km fra bussholdeplass har rett til skyss når totalavstanden er minst 6 km mellom bosted og skole.  

Elever/foreldre kan få innvilget bruk av privat bil når avstanden er 3,3 km. Skysskostnadene dekkes etter syketransportforskriftens § 5 om dekning av reiseutgifter. Avtale må inngås før kjøringen settes i gang.

Skyss som fylkeskommunen ikke dekker er skyss til/fra lege, psykolog, fysioterapeut, tannlege, logoped/audiopedagog og ortoptist. Dette er skyss som dekkes av ordningen for pasientreiser. Dette gjelder også for elever som har et tilrettelagt undervisningsopplegg (spesialpedagogisk tiltak).

Elever som er hjemmehørende i andre fylker enn Sør-Trøndelag, må søke hjemfylket om godkjenning av skyss, før den iverksettes.

 
Skyssreglementet kan lastes ned her:  

Skyssreglement (word-format)

Skyssreglement (pdt-format)

 

Kontaktpersoner:

Marit Sætre, tlf. 72 81 39 67 

Marit Sætre
Sist oppdatert: 14.10.2016 12:42:29