Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

TT-ordningen

Transporttjenesten for funksjonshemmede er et transporttilbud til funksjonshemmede som på grunn av varig fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Formålet med ordningen er å gi brukerne et tilbud om fritidsreiser.

Ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, hvor midlene bevilges over fylkets budsjett. Godkjenning av brukere er delegert til kommunene og søknad behandles i hjemmehørende kommune.

Ny kortleverandør fra 01.07.14    

Fra 1. juli 2014 bytter vi kortleverandør til TTT Administrasjon AS i Skien. alle brukere får tilsendt nytt TT-kort- TT-ordningen fungere på samme måte som før.

Søknadsskjema og retningslinjer kan lastes ned her:
- Søknadsskjema Transporttjenesten for funksjonshemmede
Retningslinjer for Transporttjenesten for funksjonshemmede 
- Slik bruker du TT-kortet

Kontakt: Aud O. Hostad, tlf: 72 81 45 82, e-post:

 

Øyvind Vikan
Sist oppdatert: 08.09.2017 15:08:22