Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Trygt hjem for en 50-lapp

Fylkestinget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i desember 2005 å tilby alle kommuner i Sør-Trøndelag unntatt Trondheim å være med i ordningen ”Trygt hjem for en 50-lapp”. Trondheim ble unntatt fordi kommunen allerede har et godt utbygget nattbusstilbud. De fleste kommunene har nå dette tilbudet til sine ungdommer. Aldersgruppen varierer litt fra kommune til kommune, men de fleste kan benytte seg av ordningen fra det året de fyller 15 år til det året de fyller 22 år.

Transporten kan besørges av drosje, maxitaxi eller buss (nattbuss) og gjelder i utgangspunket kun i skoleåret fredag kveld/natt til lørdag og lørdag kveld/natt til søndag.

Prisen er kr 50,- pr. person, uavhengig av veilengde, innenfor kommunen. Dersom turene går ut over kommunegrensen, må det betales vanlig drosjetakst fra kommunegrensen til bestemmelsesstedet. Det er i dag lite samarbeid over kommunegrensene, men det er ikke noe i veien for at to eller flere kommuner kan bli enige om et slikt samarbeid. Bjugn og Ørland har samarbeidet i flere år og gjør det fremdeles med godt resultat.

Bestillingen til transportør skal inneholde hentested, tidspunkt, kontaktmulighet for sjåfør (navn, telefonnummer til bestiller) og bestemmelsessted. Bilene skal fylles opp mest mulig – det gir mest effekt/utnyttelse av ordningen.

Når det gjelder bestillingstidspunkt, har hver enkelt kommune sin bestemmelse om dette. Sør Trøndelag fylkeskommune har lagt ut informasjon om ordningen på internettsida www.femtilapp.no. Her står det bl.a. hvem som er kontaktpersoner i de kommunene som deltar samt opplysninger om telefonnummer og betingelser vedr. alder og bestillingsfrist. De fleste kommunene har også en orientering om ordningen på sine hjemmsider.

 

STFK\MARSAT
Sist oppdatert: 31.05.2010 13:33:41