Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Skoleskyss

SØKNAD OM SKOLESKYSS VED BRUK AV SKOLESKYSSPORTALEN FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN MED BOSTEDSADRESSE I KOMMUNENE BJUGN OG ØRLAND SAMT FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG

 

Grunnskole

Foreldre til elever i grunnskolen logger inn med sitt fødselsnummer. 

Foreldre til elever i 10-trinn skal IKKE søke om skyss før eleven har bekreftet skoleplass! Dersom det er søkt om skoleplass innen 1. mars (ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole) så vil dere få svar på denne søknaden i midten av juli (førsteinntaket). Det kan normalt søkes om skyss tidligst i midten av juli.

 

Videregående skole

Elever på studieretningene: Idrett, Medier og Kommunikasjon, Musikk, dans og drama samt Studiespesialisering som skoleår 2016/2017 gikk på vg1 eller vg2 kan søke om skyss for kommende skoleår, dersom de fortsetter på samme studieretning.

 

1.februar-søkere med fortrinnsrett kan også søke om skyss allerede nå, for kommende skoleår.

 

Søknadsfrist 31. juli. Søknader som kommer inn etter den 31. juli må forvente noe saksbehandlingstid.

 

 

Lover og regler om vilkår for skoleskyss Mål avstand for beregning av skoleskyss Digital søknad om skoleskyss

Hvem kan få skoleskyss?

Les våre vilkår for skoleskyss.

Bor du langt unna skolen? 

Mål gangavstand mellom hjem og skole.

Søknadsportal for digital søknad om skoleskyss.

 

Elever i videregående skoler som søker om skyss til et bosted må logge inn med sitt fødselsnummer. Dersom det er behov for skyss til to bosteder og eleven er under 18 år må mor eller far søke om skyss ved å logge inn med sitt fødselsnummer.

 

Noen saker krever manuell behandling og vil følgelig ha noe behandlingstid.

Opplever du tekniske problemer med søknaden eller at informasjon om deg ikke vises i søknadsskjemaet kan du prøve nedenfor nevnte liste over problemløsning:

  • Unngå nettbrett/telefon da PC er best egnet for skjema (helst Windows)
  • Prøv hjemme ved problemer på jobb – og omvendt.
  • Om MinID ikke funker, prøv BankID

Hvis du fortsatt har problemer med å søke digitalt om skyss kan du laste ned manuelt søknadsskjema. 

- Søknadsskjema grunnskoleskyss  

- Søknadsskjema skoleskyss - videregående skole.

Søkes det om skyss til to bosteder så må det fylles ut et egenerklæringsskjema i tillegg.

Søknader kan skannes og sendes dersom skoleskyssportalen ikke kan benyttes.

 

Søknader som krever manuell søknad:

- Fosterforeldre som søker om skyss for sitt fosterbarn.

- Skyss for elever som bor i barnevernsinstitusjoner.

- Skyss til to bosteder når eleven er over 18 år.

- Skyss til elever med folkeregistrert adresse i Sør-Trøndelag men som går på skole i andre fylker.

- Skyss til funksjonshemmede elever som er under 18 og som bor i egen bolig laster ned følgende skjema for å søke om skoleskyss: søknadsskjema

 

Vanlige spørsmål vedr. videregående skoleskyss:

Hva skjer når buss-skyss er innvilget, men avstanden mellom bosted og bussholdeplass er minst 3,3 km? 

 

Hvor lang tid tar det fra mottatt vedtak om skolekyss med buss til t:kort Skole blir sendt skolen alt. blir aktivisert?

 

Hva skjer når det er mottatt vedtak om drosjeskyss? 

 

Det har blitt innvilget skyss til en adresse men trenger nå skyss i forbindelse med delt bosted. Hva gjør vi? 

 

Hvordan søker elever om skoleskyss som har folkeregistrert adresse i Sør-Trøndelag men går på skole i andre fylker?

 

Hvor søker elever om skoleskyss som har folkeregistrert adresse i andre fylker?

 

Dekkes utgifter til hjemreiser når eleven har fått vedtak om skyss mellom hybel og skole?

 

Har elever ved Gerhard Schøning skole Voksenopplæringen rett på skyss?

 

Hva gjør elever som har legeattest på drosjeskyss med en varighet på under 6 måneder?

 


Sist oppdatert: 05.07.2017 13:52:08