Hopp til innhold Hopp til søk Hopp til globalmeny

Skoleskyss

SKOLESKYSS FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE

 

SKOLESKYSSPORTALEN ER NEDE PGA. VEDLIKEHOLD DEN 17.02.2017 KL. 0800-1200.

 

Elever må være fylt 18 år for å benytte søknadsportalen. Foreldre til elever under 18 år søker om skyss ved å logge inn med sitt fødselsnummer.

 

Noen saker krever manuell behandling og vil følgelig ha noe behandlingstid.

Opplever du tekniske problemer med søknaden eller at informasjon om deg ikke vises i søknadsskjemaet kan du prøve nedenfor nevnte liste over problemløsning:

  • Unngå nettbrett/telefon da PC er best egnet for skjema (helst Windows)
  • Prøv hjemme ved problemer på jobb – og omvendt.
  • Om MinID ikke funker, prøv BankID

Hvis du fortsatt har problemer med å søke digitalt om skyss kan du laste ned manuelt søknadsskjema. Søkes det om skyss til to bosteder så må det fylles ut et egenerklæringsskjema i tillegg.

Søknader kan skannes og sendes dersom skoleskyssportalen ikke kan benyttes.

 

 

Vanlige spørsmål:

Hva skjer når buss-skyss er innvilget, men avstanden mellom bosted og bussholdeplass er minst 3,3 km? 

 

Hvor lang tid tar det fra mottatt vedtak om skolekyss med buss til t:kort Skole blir sendt skolen alt. blir aktivisert?

 

Hva skjer når det er mottatt vedtak om drosjeskyss? 

 

Det har blitt innvilget skyss til en adresse men trenger nå skyss i forbindelse med delt bosted. Hva gjør vi? 

 

Hvordan søker elever om skoleskyss som har folkeregistrert adresse i Sør-Trøndelag men går på skole i andre fylker?

 

Hvor søker elever om skoleskyss som har folkeregistrert adresse i andre fylker?

 

Dekkes utgifter til hjemreiser når eleven har fått vedtak om skyss mellom hybel og skole?

 

Har elever ved Gerhard Schøning skole Voksenopplæringen rett på skyss?

 

Hva gjør elever som har legeattest på drosjeskyss med en varighet på under 6 måneder?

 

Hvordan søker elever under 18 som bor i egen bolig?

Her må foreldre/verge sende inn manuell søknad. 

Last ned søknadsskjema

 

 

Lover og regler om vilkår for skoleskyss Mål avstand for beregning av skoleskyss Digital søknad om skoleskyss

Hvem kan få skoleskyss?

Les våre vilkår for skoleskyss.

Bor du langt unna skolen? 

Mål gangavstand mellom hjem og skole.

Søknadsportal for digital søknad om skoleskyss. OBS! Tjenesten er nede pga. vedlikehold 17.02.2017 mellom kl. 0800-1200.

Viktige endringer i skoleskyssordningen for skoleåret 2016-2017

 


Sist oppdatert: 16.02.2017 16:18:28